Naudinga informacija:

 1. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/
 2. Švietimo portalas – https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-pagalba-mokytojams-ugdantiems-autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus/46052?home=true&fbclid=IwAR0VX1Iigjr701Sm9zuVajI0QtmNA5iOsFqPpnApyxLIHJc7X1Ev7-zx9QU
 3. Vaikų linija – https://www.vaikulinija.lt/apie-vaiku-linija/
 4. Be patyčių – https://www.bepatyciu.lt/
 5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/

Naudingos nuorodos tėvams:

 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – Įtraukusis ugdymas https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/
 2. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/tevams/
 3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/ugdymas/ugdymo-pakopos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/
 4. Lietuvos aklųjų biblioteka – biblioteka visiems – http://visiems.labiblioteka.lt/
 5. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – http://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/
 6. Terapinio ugdymo centras „Aplink“ – https://www.tuc.lt/lt/paslaugos-seimai/
 7. Praktiniai patarimai tėveliams auginantiems neįgalų vaiką – https://dspace.kaunokolegija.lt/bitstream/handle/123456789/2743/Praktiniai%20patarimai%20teveliam_web_Vitae_litera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste – https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2021/08/Lankstinukas-t%C4%97vams-.pdf
 9. Informacinė svetainė apie Dauno sindromą – https://www.saulytes.lt/rekomendacijos-tevams/

Naudingos nuorodos pedagogams:

 1. Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba – Įtraukusis ugdymas https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/  https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/
 2. Švietimo naujienos – Įtraukusis ugdymas https://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/itraukusis-ugdymas/
 3. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – https://srvks.lt/pedagogams/
 4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – http://lasuc.lt/veikla/svietimo-pagalba/
 5. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – http://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/
 6. Terapinio ugdymo centras „Aplink“ – https://www.tuc.lt/lt/metodine-medziaga/
 7. Informacinė svetainė apie Dauno sindromą – https://www.saulytes.lt/kas-yra-dauno-sindromas/
 8. Vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, gairės – https://issuu.com/erika-slaugivita/docs/vaiku_turinciu_sensor_integrac_sutrikim_ugdymo_
 9. Universalaus dizaino mokymuisi gairės https://tukstantmeciomokyklos.lt/wp-content/uploads/2023/04/Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires.pdf?fbclid=IwAR0756ZJrwO3V__3h5Hv2Yeo3PP_FvHWNx4C9T7x0X6WhdEoB6wBhd0jYgw