Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas’’ Grupių vidaus tvarkos taisyklės

1. Vaikus į darželį atvesti ir iš darželio paimti gali tik tėvai(globėjai) ar įgalioti asmenys (prašymas direktoriui)
2. Vaikai į darželį atvedami iki 9:30 val. Vaikui neatvykus ar vėluojant pranešti iki 09:30 val. mokytojui.
3. Mokestį už darželį sumokėti iki einamo mėnesio 20 d.
4. Vaikui susirgus, iš ryto būtina pranešti mokytojai.
5. Į darželį atvesti vaiką tik sveiką, švarų ir tvarkingą. Draudžiama vesti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų.)
6. Draudžiama neštis ir spintelėje palikti bet kokius medikamentus, maisto produktus ir kitus nereikalingus daiktus, keliančius pavojų sveikatai.
7. Kasmet atvykstant į darželį po vasaros atostogų, privalu pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją ir odontologą (pažymų nešti nereikia, bus matoma sistemoje e. sveikata).
8. Jei vaikui būnant darželyje pakilo temperatūra, jis izoliuojamas ir kviečiami tėvai vaiką pasiimti.
9. Poilsio valandų (pietų miego metu) tėvai negali paimti vaikų iš anksto neįspėję mokytojo.
10. Grupės vaikai 2 kartus per dieną vedami į lauką: organizuojamos veiklos, pasivaikščiojimai (išskyrus nepalankias oro sąlygas: esant labai smarkiam vėjui, lietui, snygiui, pūgai, krušai; oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12oC; oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis didesnis kaip 20 m/sek; oro temperatūra lauke 30 oC ar aukštesnė).
11. Kas rytą vaikams pravedama ryto mankšta (lauke, salėje ar grupėje).
12. Pasikeitus tėvų telefono numeriui būtina pranešti grupės mokytojai .
13. Nešti vaistus, vitaminus, maisto papildus į darželį griežtai draudžiama.
15. Vaikas grupėje privalo turėti: tinkamą avalynę, atsarginius drabužius, pižamą, šukas, maišelį švariems ir nešvariems drabužiams.
16. Draudžiama grupėje turėti mobilius telefonus ar kitas informacines technologines priemones, įvairius žaislus, daiktus, papuošalus ar kt., nes jie gali sukelti pavojų vaiko sveikatai.
17. Rekomenduojama tėveliams ir mokytojai :-pasidalinti kylančiais vaiko priežiūros ir ugdymo rūpesčiais, kartu mėginti juos išspręsti.-nuolat skaityti informaciją esančią sistemoje ,,Mano dienynas’’, darželio svetainėje: www.vilniauspagrandukas.lt – suteikti kuo daugiau galimybių vaikams grupėje ir namuose žaisti laisvą (kuo mažiau IT priemonių) žaidimą, užsiimti sportine, kūrybine veikla.
18. Pasibaigus vaiko adaptaciniam laikotarpiui BŪTINA vaiką palikti grupėje vieną, nes tėvų buvimas blaško kitų vaikų dėmesį ir trukdo suplanuotai kokybiškai ugdomajai veiklai.
19. Vaiko gimtadienio vaišės nerekomenduojamos, galima nešti tik vaisius.
20. Vaikas neturėtų iš darželio išsinešti ne savo daiktų, žaislų.
21. Tėveliai neturėtų skambinti mokytojai ugdymo proceso metu, jei nėra būtinybės.

Aptarta VGK posėdyje 2022 09 30 prot. Nr. 8