Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Skelbimas dėl priešmokyklinio ugdymo pedagogo

Skelbimas dėl ikimokyklinio ugdymo pedagogo

Skelbimas dėl socialinio pedagogo

Skelbimas dėl specialiojo pedagogo