skelbimas dėl iikimokyklinio ugdymo pedagogo darbo