3Lopšelio-darželio “Pagrandukas” veiklos srities “Ugdymo (-si) proceso kokybė” įsivertinimo rezultatai 2018-2019 m.m.

Veiklos rodiklio Ugdymos(si) proceso kokybė įsivertinimas 2018-2019 m.m.

 

“Etosas”

Lopšelio-darželio “Pagrandukas” veiklos srities “Etosas” kokybės įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m.m.

Etosas