2023-27 m. ĮSTAIGOS  STRATEGIJA

Vizija

Besimokanti, inovatyvi, bendradarbiaujanti mokykla, atvira kiekvienam bendruomenės nariui  ir visuomenei.

Misija

Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ – ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti mokykla, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu siekianti asmenybės ūgties.                                                      

Vertybės

Emociškai saugūs bendruomenės narių tarpusavio santykiai.

Vaikas – mąstanti asmenybė.

Bendrais susitarimais grįsta darbo kultūra.

Iniciatyvi bendruomenė.

Vilniaus lopšelio – darželio “Pagrandukas” strategija 2022 m.m.

Strateginis planas 2023-2027 m.

Strateginis planas 2018-2022 m.