home sitemap wheelchair

2021 m. lapkričio 30 d. Vilniaus kolegijoje vyko Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Žaliųjų edukacinių erdvių konkurso konferencija „Žalioji mokyklos aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“.

Konferencijos tikslas – aktyvinti Vilniaus mokyklų aplinkoje tikslingą, darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą bendruomenės gamtamoksiniam ugdymui(si) ir aplinkosauginiam švietimui.

Mūsų lopšelis-darželis 2021 m. birželio – rugsėjo mėnesiais taip pat dalyvavo  Žaliųjų Edukacinių Erdvių (ŽEE) kūrimo konkurse. Konferencijos metu buvo paskelbti ir apdovanoti konkurso laureatai.

Mūsų lopšelio-darželio bendruomenė laimėjo III vietą, gavo Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus  diplomą ir daug dovanų: knygelių, žaidimų, įrangos patyriminei veiklai, eksperimentams ir kita. Dėkoju visai šauniai ,,Pagranduko‘‘ bendruomenei už išradingumą, kūrybą ir pokyčių ieškojimą. Tikiu, kad viską darote iš širdies, vaikų labui.

Dėkoju Vilniaus m. savivaldybės atstovams už galimybę dalyvauti konkursuose, kurie padeda kurti žaliąsias edukacines aplinkas ir ugdyti mūsų mažiesiems gamtos bičiuliams meilę gamtai.

Direktorė Vida Kisielienė

Vilniaus lopšelio – darželio „Pagrandukas“ vaikai lapkričio 16 – ją  prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių  režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuojamos tarptautinės  Tolerancijos dienos.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas.  Pilietinėje  iniciatyvoje dalyvavo visų grupių vaikai, kurie kartu su mokytojais diskutavo apie  Vilniaus  miestą, kuriame gyvena įvairių tautybių žmonės. Vaikai supranta, kad kiekvienas mes esame skirtingi ir turime būti tolerantiški kitam,  kitokiam. Mūsų darželio vaikučiai aplikavo paveikslus, kuriuose pavaizdavo įvairius Vilniaus miesto objektus: parkus, gatves, istorinius paminklus. Ant paveikslų užrašė savo svajones apie tai, kokiame mieste jie svajoja gyventi.  Iš atskirų plakatų suformavome vieną didelį paveikslą – Tolerancijos miestą. Šis paveikslas išsiųstas Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Kiekvienos grupės paveikslas – Tolerancijos miestas  puošia lopšelio – darželio langus. Kviečiame pasigrožėti.

                                                                                                                                                 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė

2021 m. lapkričio 4 d. mūsų lopšelis-darželis organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Teatras gamtoje“.

Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų gamtamokslinę kompetenciją dalinantis patirtimi apie vaikų gamtamokslinio ugdymo galimybes taikant Naratyvinio žaidimo ugdymo metodą.

Uždaviniai:

  • atskleisti gamtamokslinio ugdymo darželyje svarbą;
  • tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, susijusias su ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamoksliniu ugdymu, kuriant inovatyvias tyrinėjimo erdves, skatinančias bandyti, kurti, stebėti, eksperimentuoti, taikant įvairius vaikų saviraiškos ugdymo metodus;
  • suburti įstaigų pedagogus bendravimui ir bendradarbiavimui.

Konferencijoje dalyvavo pedagogai iš 45 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Pranešimus skaitė: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė Ona Motiejūnaitė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Kazė Verbickienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė Vida Kisielienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva ir meninio ugdymo mokytoja Ona Amulytė, Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Goda Stonkuvienė ir mokytoja Orinta Lionaitė,  Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“  mokytoja Agata Vysockienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“  mokytoja metodininkė Svetlana Gerasimenko ir mokytoja Anžela Jankovskaja, Vilniaus Markučių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė ir mokytoja metodininkė  Audronė Sinkevič, Vilniaus lopšelio-darželio mokytojos metodininkės Rasa Okulevičienė ir Daiva Gaidelienė.

Konferenciją apibendrino ir įžvalgomis ateičiai dalinosi Vytauto Didžiojo Universiteto mokslininkės docentės   Agnė Brandišauskienė ir Milda Brėdikytė.

Džiaugiamės draugišku bendradarbiavimu su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Tik dalinimasis darbo patirtimi padeda  mums visiems tobulėti, įkvepia naujų  idėjų paieškai. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Visa tai mes darome vaiko labui.

                                                                       Konferencijos moderatorė,

                                                                       direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė

Spalio 21 dieną „Pagranduko“ bendruomenė šventė Pasaulinę Obuolio dieną. Iš anksto vaikai piešė ar aplikavo obuolių trafaretus, jais papuošė langus. Nuo ankstyvo ryto visus bendruomenės narius  pasitiko pilni krepšeliai obuolių, kviesdami  vaišintis, būti laimingais ir sveikais. Vyresniųjų grupių ugdytiniai patys maišė ir kepė obuolių pyragą.

Šventę rengė mokytojos Diana ir Birutė, meninio ugdymo mokytoja Olga. Jos metu vaikai girdėjo trumpą, bet jiems suprantamą informaciją apie obuolius, drauge deklamavo, dainavo, žaidė žaidimą „Obuoliai užauga“, skambant fleitos muzikai nusikėlė į Obuolijos šalį. Na, o kaip be vaišių: obuolių sūris, džiovinti obuoliai, kepti obuoliai, sausainiai su obuoliais, obuolių sultys ( kad nebūtų šaltos pateiktos su kmynų arbata). Tikimės, kad toks renginys paskatins obuolį rinktis kaip sveiką užkandį.

                                                                                                                              Mokytoja Diana

Jau pagelto lapo šonai, skilo krisdami kaštonai,

Telkšo balos ant takų – eit be skėčio nesmagu.

Nes dažnai lietutis kapsi, jei be skėčio tai sušlapsi.

O po to prikibs sloga, juk žinai, kad ji pikta.

Kai ruduo kieman užklysta, pirštinių nieks nepamiršta

Ir kepurės ant galvos, na ir striukės mylimos.

Vėjas gainioja lapus, kviečia prisijungt vaikus.

Nors už lango ne žiema, kils kieme gelsva pūga.

Š. m. spalio 14 d. darželio kieme vaikai sutiko dvi rudens pagalbininkes fėjas, kurios vaikams papasakojo apie Rudenį ir gamtos pasikeitimus. Vaikai pasisveikino su rudenėliu dainelėmis, šokiais bei mįslėmis, kartu dalinosi gera nuotaika ir sukūrė darželio kieme iš rudens gėrybių paveikslus.

                                                                    Mokytoja Evelina ir meninio ugdymo mokytoja Olga

Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ laimėjo Vilniaus mieste paskelbtą  gamtamokslinį projektą, todėl atsirado galimybė darželio tvorą papuošti edukaciniais tentais. Dar vasarą ėjome su vaikais jų apžiūrėti. Stebėjau, kas mažuosius gamtos mylėtojus domina, ką jie pažįsta, apie ką reikėtų plačiau papasakoti. Buvo nutarta organizuoti vaikams edukacines pamokėles-ekskursijas.

Po vasaros atostogų pakviečiau kiekvienos grupės vaikus į kiemą pamokėlei lauke. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos rinkosi temą pagal tą savaitę vykdomą ugdomąją veiklą.

„Boružėlių“ grupės vaikai pasirinko medžių temą. Kad sudominčiau juos, prisiminiau pasakos „Eglė-žalčių karalienė“ motyvą. Vaikai sužinojo, kad eglės auga mišriame miške tarp savo vaikų – drebulių, ąžuolų, uosių ir beržų; kad pagal tai, kaip tą vasarą auga kankorėžiai, galima spėti – bus sausa ar lietinga vasara, kad žymusis „Stradivario“ smuikas buvo pagamintas iš eglės medienos. O pušys mėgsta augti vienos; pušynuose įsikuria vaikų sanatorijos, nes ten labai grynas oras. Vaikai buvo aktyvūs, daug ką žinojo iš mokytojos Rasos pravestos veiklos apie medžius, surado kieme augančius beržą, klevą, šermukšnį. Susidomėję klausėsi pasakojimo  apie Lietuvos įžymųjį Stelmužės ąžuolą, parodžiau kiek vyrų galėtų  jį apkabinti. Tada vaikai su džiaugsmu pasakė, kad jų grupėje yra berniukas vardu Ąžuolas. Užsiėmimui baigiantis Ūkas atspėjo, kas yra paslapčių dėžutėje; vaikams buvo parodyta, kaip pasigaminti medžio žievės portretą. Tai lyg dokumentas, įrodantis, kad esame gamtos bičiuliai, kad be reikalo neskinsime, nelaužysime medelių, radę šiukšles miške nepatingėsime jų surinkti, nes gamta – visų mūsų namai.

„Pelėdžiukų“ grupėje nagrinėjome temą „Dar žydi gėlės“. Buvo lietingas oras, todėl pamokėlė vyko grupėje stebint tentus pro langą ir kompiuterio ekrane. Vaikai prisiminė dainelę „Žibuoklėm pražydę…“Tai pavasario pranašai, tada susipažino su krokais, kurie, sumaišę metų laikus, pražydo prie darželio tvoros rudenį. Vaikai sužinojo, kaip iš Amerikos kartu su grūdais atplaukė ramunė, o paskui ji tapo vaistine, gydanti uždegimus, net jos ,, vardelis reiškia „ mama gydo“. Su džiaugsmu vaikai priminė, kad jų naujoji mokytoja vardu Ramunė.  Rudens gėlė kardelis gali turėti iki 40 žiedų ir tai yra naujųjų mokslo metų pradžios simbolis. Gėlė karalienė- rožė buvo paslėpta paslapčių dėžutėje. Ją nesunkiai atspėjo Jonelis. Baigiantis pamokai vaikai išmoko žaidimą apie sodininką ir gėles. Kiekvienas pasirinko po gėlę ir  nuotaikingai žaidė.

„Drugelių“ grupėje kalbėjome apie mišką: tema „Kas slepiasi miške?“. Todėl keliavome prie medžių ir gyvūnų tento. Vaikai pažino medžius, prisiminė, kad du medžiai ir du vasaros mėnesiai turi labai panašius pavadinimus. Sužinojo, kam naudojami liepžiedžiai, kaip galima iš jaunų beržo šakelių surišti vantas arba šluotas, kad šermukšnio uogos yra paukščių skanumėlis žiemą; kokia yra svarbi medžių įtaka švaresniam orui, ką galima pagaminti iš kiekvieno medžio medienos.

„Bitučių“ grupės vaikai susipažino su skaičių tentais. Kosto Kubilinsko eilėraštukas pagalba paskatino vaikus  keliauti į skaičių šalį. Kalbėjome, kad turime tik vieną burnytę, veiduką, galvytę,  nosytę; kad „veiduką prausime muiliuku, nes gėda būti darželyje murziuku“. Apie du batus jau vaikai patys padeklamavo eilėraštuką. Vėliau Adomo buvo paklausta, kiek jam metų, padeklamuotas eilėraštukas apie trejų metų berniuką, kuriam reikia trijų ratų dviratuko. O ant staliukų su keturiom kojytėm laukia arbatos keturios lėlytės. O skaičių penkis vaikai rodė rankoje pirštais, pirštuotose pirštinėse, atsisveikinant davėm vieni kitiems      „Penkis“.

„Šypsenėlių“ grupėje teko suvaidinti laiškanešio padėjėją, nes jis  negali užeit pas mus į darželį. Taip vaikai buvo įvesti į Zipio programėlę su laišku nuo jų atostogaujančio draugo, bet kartu ir supažindinant su skaičių svarba. Vaikai gavo dovanų antspaudukus su skaičiais, buvo paaiškinta, kaip svarbi ant laiško pažymėta data, kada jis išsiųstas ir kada gautas. Pasakojant apie keturias arkliuko kojas ir klausiant, kiek reikės pasagų kojytėms pakaustyti, Danilai iškilo klausimas: kas tos pasagėlės? Teko bendromis jėgomis išsiaiškinti, kam jos reikalingos ir kad kartu  tai ir laimės simbolis. Užsitęsus mūsų pokalbiui, Deimantė priminė, kad manęs už durų laukia laiškanešys, kad turiu grąžinti jam skrybėlę, tuo sukeldama juoko bangą mokytojai Daivai ir socialinei pedagogei Eglei.

O smagiausia tai buvo su mūsų darželio svečiais,  vaikučiais iš „Mažylio“ darželio. Jie jau priešmokyklinukai, todėl drąsiai keliavome prie tento su raidėmis. „Keliavome“ į Ramutės Skučaitės eiliuotos knygelės raidžių karalystę. Labai šaunu, kad keli vaikai ją skaitė, žinojo posmelius. Prie kiekvienos raidės kalbėjome, į ką ji panaši, kad lengviau būtų atsiminti, kokius vardus, žodžius žino iš tos raidės. Vaikai žinojo ne tik pirmąsias raides, bet ir žodžio viduryje. Šiek tiek laiko skyrėme ir skaičiams, ir medžiams. Vaikai norėjo paragauti šermukšnio uogų pamiršę, kad jos rūgščios. Svečiai apžiūrėjo mūsų kiemą, pasigrožėjo „Saulyčių“ grupės suoliuku su išrašytais vardais, susipažino su darželio simboliu „Pagranduku“, nusifotografavo prie paveikslų, sukurtų iš antrinių žaliavų – kamštelių.

Taip mokome darželio vaikus mylėti gamtą, suprasti, kad mes esame gamtos dalelė.

Geromis žinios ir naujienos greitai sklinda. Todėl mūsų svečiai iš „Mažylio“ darželio pasidalino su savo jaunesniais draugais apie tai, ką sužinojo pamokėlėse gryname ore. Netrukus sulaukėme skambučio iš lopšelio-darželio „Mažylis“ direktorės Lidijos, kad ir 5-6 metų  vaikų grupė  nori atvykti pasisvečiuoti, kažko naujo sužinoti. Atvykę   vaikai turėjo įminti  mįslę „ Kas vasarą su kailiniais, o žiemą nuogas“? Vaikai atspėjo, kad tai medžiai. Tuomet keliavome prie tentų su medžiais, diskutavome apie mums teikiamą medžių naudą. Vaikai gavo po gilę dovanų ir buvo paskatinti pasodinti gilę namuose  bei stebėti, kaip iš jos užaugs ąžuoliukas. Juk vaikai auga, o  kartu su vaikais auga ir medžiai. Vėliau pasukome prie tento su miško gyvūnais. Vaikai prisiminė pasakų personažus- taip  buvo supažindinami su briedžiu, lape, ežiuku, vilku, kiškiu. Žaidėme pirštukų žaidimą ,, Kas namelyje gyvena?“, diskutavome apie miško žvėrelių savybes, būdo bruožus.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta papasakojo, kad  mūsų darželio kieme gyvena ežiukas, kuris vakarais, kai vaikai išeina namo, švarina darželio teritoriją, išsiaiškinome, kas tie „sanitarai“ ir kad vilkas taip pat yra miško sanitaras. Buvo papasakota J. Basanavičiaus sakmė apie briedį ir jo gražius ragus.

Smagu bendrauti, draugauti, svečiuotis, dalintis patirtimi ir gera nuotaika.

Taip mokome darželio vaikus mylėti gamtą, suprasti, kad mes esame gamtos dalelė.

 

                                                                                                 Mokytoja Vitalija

Spalio 7 dieną  “Boružėlių” grupės vaikai su mokytojomis  keliavo ant Tauro kalno.

Vaikai susipažino su kalnu, ant jo augančia augmenija.  Smalsiai stebėjo aplinką ir  besikeičiančią rudeninę gamtą.

Keliaudami vaikai grožėjosi rudenėjančiu oru  ir senamiesčio gatvėmis. Išvykos metu vaikai prisirinko įvairios gamtinės medžiagos. Visi patyrė daug gerų emocijų, kuriomis dalinosi su kitais vaikais ir tėveliai. Grįžę į grupę vaikai iš  surinktos gamtinės medžiagos  sudėliojo draugą!

 Mokytojos Rasa  ir Evelina

Fizinio aktyvumo skatinimo tikslas -stiprinti ugdytinių sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti integruotą ir darnią sveikos gyvensenos ugdymo sistemą. Stengiamės sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, žaisti, bendrauti ir pažinti pasaulį, vadovaujantis smagaus ir sveiko žaidimo metodika. Fizinio aktyvumo skatinimo būdai: kasdieninė rytmetinė mankšta, fizinio lavinimo valandėlės, judri vaikų veikla gryname ore, savaiminis judėjimas, sportinės pramogos, sporto šventės, varžybos, išvykos.

2022 m. įstaigos strategijoje numatyta kurti modernią edukacinę aplinką. Džiaugiamės, kad dar šiais metais suspėjome įrengti sporto aikštelę su specialia danga. Nuo šiol vaikai sporto aikštelėje galės žaisti krepšinį, kvadratą, atlikti įvairius pratimus, dalyvauti estafetėse, varžytis…

Spalio 12 d. iškilmingai buvo atidaryta nauja sporto aikštelė darželio kieme. Direktorė Vida perkirpo raudoną juostą- visi plojo…Aikštelė atidaryta, nuo šiol  joje galima sportuoti.

Aikštelės atidaryme dalyvavo ir darželio partneriai: lopšelio-darželio ,,Mažylis‘‘ direktorė Lidija ir pavaduotoja Goda.

Po atidarymo buvo organizuotos virvės traukimo varžybos. Kas stipresnis…Vaikai nepasidavė mokytojams…O už pastangas grupių vaikai buvo apdovanoti medaliais.

Įstaigos teritorija bus nuolat papildoma naujomis šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, kurios  bus pritaikytos ugdyti ir lavinti sveikus ir saugius vaikus.

                                                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta

Nuo seno žmogaus santykis su gamta buvo labai glaudus. Žmonės ypatingą ryšį jautė medžiams, akmenims, upėms, ežerams, paukščiams, augalams. Medžiai buvo garbinami, jiems teikiama ypatinga reikšmė. Gimus vaikui buvo paprotys pasodinti medį.

Vaikai gamtai neabejingi. Būdami gamtoje vaikai daug sužino, patiria emocinius išgyvenimus. Formuojasi ekologiniai įgūdžiai bei įpročiai, todėl mes,  suaugę turime skatinti vaikus siekti gėrio bei harmonijos santykiuose su aplinka ir pačiu savimi, nuo mažens vaikus mokyti gyventi darnoje su gamta.

Mūsų įstaiga dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame aplinkosauginio švietimo projekte „Mokausi  iš gamtos“.

Mokytojos Ramūnė ir Rasa rugsėjo 30 dieną išvykome į Vilniaus miesto savivaldybės  ekologės Onos Motiejūnaitės organizuojamą seminarą Kauno VDU botanikos sodą.  Seminaro metu  susipažinome su Kauno botanikos sode sukurtomis žaliosiomis edukacinėmis  erdvėmis. Aplankėme  selekcininko, botaniko dr. Arūno Balsevičiaus sukurtą, išaugintą jurginų selekcinių rūšių edukacinę erdvę.

Apžiūrėjome gamtos tyrėjo, botaniko Kęstučio Obelevičiaus retųjų ir saugomų augalų augimvietes, kuriose augalai auginami parvežti iš kitų botanikos sodų ir įvairių Lietuvos kampelių.

Ekologė  Dr. Ona Motiejūnienė konsultavo,  kaip  darželyje sukurti ,,Žaliąsias edukacines erdves‘‘, kuriose vaikai mokytųsi pažinti medžius, krūmus, gėles, kitus augalus tyrinėjant gamtą pamatytų jos grožį,  pajustų atsakomybę būti gamtos draugu.

Botanikos sodo augmenija mus įkvėpė naujai idėjai- įkurti bent mažą žaliųjų augalų oazę darželio kieme.

Parsivežta Alpinė naktižiedė papuošė darželio ,,Pagrandukas‘‘ gėlių upelį, o pasodinta sodo spanguolė kitą rudenį visus pradžiugins išaugintomis uogomis…

Mes visi esame gamtos dalis. Pajauskime  kartu gamtos grožį, meilę, gerumą – gyvenkime kartu su ja.

 

                                                      Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Okulevičienė