home sitemap wheelchair

Geležinkelių muziejus yra įsikūręs Vilniaus geležinkelių stoties antrajame aukšte. Jis yra išsidėstęs trijose salėse, kurių kiekviena yra skirta vis kitai sričiai: informacijos (ekspozicijų), kultūros (parodų) ir edukacijos (maketų). “Svirpliukų” grupės vaikai bei mokytojos Rasa ir Inga dalyvavo muziejaus edukaciniame užsiėmime “Traukinukas”. Vaikai tyrinėjo mažojo geležinkelio maketą, sužinojo apie įvairius traukinių maršrutus bei geležinkelininko darbą. Muziejaus salėse vaikai tyrinėjo autentiškus kelionių geležinkeliu atributus (lagaminus, indus iš įvairių laikotarpių keleivinių vagonų, seną bilietų seifą ir kt.), o žaismingai riedantys mažučiai traukinukai suteikė daug džiaugsmo. Po muziejaus lankymo vaikai keliavo traukiniu maršrutu Vilnius– Oro Uostas– Vilnius. Nemažas iššūkis buvo surasti peroną, iš kurio išvyksta traukinys. Nuotaikinga kelionė prasidėjo, kai pro langus galima buvo stebėti nuolat besikeičiančius vaizdus. Vaikai ypač susidomėjo, kai traukinio mašinistas pakvietė apžiūrėti jo kabiną ir papasakojo apie traukinio valdymą. Šios išvykos metu vaikai įgijo daug žinių patirtiniu ugdymusi ir patyrė daug teigiamų emocijų.

„Pagranduko“ vaikai dalyvavo iniciatyvoje „BE PATYČIŲ“. Mindaugo g. 15 A visų grupių vaikai kūrė bendrą „Draugystės knygą“.  Beržyno g. 7 A   priešmokyklinės „Pelėdžiukų“  grupės vaikai drauge su mokytoja Rasa kūrė bendrą „Draugystės knygą“. Iš pradžių su vaikais buvo  aptarta, kodėl svarbu turėti draugą ir branginti  draugystę. Vėliau vaikai piešė savo draugą, pasakojo, kaip susipažino, kaip vertina savo draugą ir draugystę su juo.

  Kiekvienam yra svarbu turėti draugų. Draugystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas.  Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. Draugais tampama todėl, kad gera kartu leisti laiką, galima pasidalinti paslaptimis, patirtimi ir patarimais, įgyvendinti įvairiausius sumanymus ir nuveikti daugybę kitų be galo šaunių dalykų.

 Vaikai diskutavo apie tai, ką reiškia būti draugu ir kaip padėti greta esančiam draugui. Buvimas draugu gali reikšti daug skirtingų dalykų. Kai gyvenime kyla sunkumų, iš draugų tikimės palaikymo, supratimo, buvimo šalia. Kai laikai laimingesni – tuomet su draugu smagu dalintis tuo, kas džiugina ir kartu juoktis. Tikras draugas – žmogus, su kuriuo gerai jautiesi ir norisi su juo būti.

 Draugai turėtų:

  • stengtis palaikyti vienas kitą;
  • klausytis, kai draugas kalba;
  • padėti, jei tik gali padėti;
  • nestumti vienas kito į pavojingas situacijas;
  • turėti gerą draugą = būti geru draugu.

   Būtų puiku, jei būtų stebuklingas receptas, kaip susirasti draugų. Bet, deja, niekas tokio nežino. Iš tikrųjų, visus mus supa daug žmonių, kurie galėtų tapti mūsų draugais.

                                                                                         Mokytoja Rasa Balčiūnienė

“Svirpliukų” grupės vaikai bei mokytojos Inga ir Rasa sėjo gėles ir prieskoninius augalus. Grupėje įkūrėme “Žaliąją palangę”. Vaikai domėjosi ir samprotavo, ko reikia, kad daigelis išdygtų, kaip jį prižiūrėti. Aptarėme “Gamtos bičiulio priesakus” (“Jaunasis gamtininkas. Ekologija ir gamtosauga”, 2011). Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų mokydamiesi patirtiniu ugdymusi. Kartu tarėmės ir planavome, ką sėsime “Svirpliukų” lauko lysvėje.

Linksmas margutis nuriedėjo pavasarį simbolizuodamas ir kviesdamas mažuosius mūsų draugus į smagų  Velykinį rytmetį.

Į svečius pas vaikučius atkeliavo du personažai: Zuikis  ir Velykų bobutė. Jie nuotaikingai  pasakojo vaikams apie tai, kaip jie dirbo per Velykas ir kaip dabar ruošiasi švęsti Mažųjų Velykėles, per kurias kiaušinukus marginti tėveliams nevalia. Šiuo maloniu darbeliu užsiims vaikučiai.  Kartu su šiais linksmais personažais vaikai šoko, žaidė, dainavo, deklamavo jiems eilėraštukus apie Velykas, pavasarį.  Išbėgę į kiemą vaikai rideno kiaušinius, rungtyniavo, suposi. Už linksmą laiką kartu  Zuikis  ir Velykų bobutė  apdovanojo vaikučius saldžiomis morkytėmis.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas” laukia šv. Velykų ir sveikina visus su pavasario švente, linkėdamas stiprių margučių, juoko ir jaukumo Jūsų namuose!

“Ne aš mušu, verba muša” ☘️
Verbų sekmadienis – pavasario šventė, švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama Palmių sekmadieniu.
“Žirniukai”gamino verbas… 💚☘️

Š. m. kovo 21 d.  prasidėjo vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Primename, kad  per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

– Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

– Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

– Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).

– Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

– Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

 

Pavasario ženklai – šilta saulytė,  tirpstantis ledas, pirmosios snieguolės. Ir, žinoma, paukšteliai.
,,Pagranduko” vaikai labai laukia grįžtančių paukščių. Todėl surengė   paukštelių parodėles. Net lizdelius pagamino, kad paukšteliai turėtų kur įsikurti…
2023 m. kovo 14 d. visa lopšelio -darželio “Pagrandukas” bendruomenė skambiais posmais, dainomis, šokiais sveikino Lietuvą su Kovo 11-ąją. “Pelėdžiukų” gr. ugdytiniai vaidino “Legenda apie Vilniaus įkūrimą”. Džiugu, kai į ilgalaikį projektą “Deklamuoju tau, Lietuva” (jis vykdomas jau 9 metus) įsitraukia šeimos. Visi susirinkę patyrė bendrystės jausmą, neišdildomų įspūdžių.
Tėvynė- tai gimtieji namai, tai šalis, kurioje esame gimę ir užaugę, ji mums vienintelė ir nepamirštama, nes joje -mūsų vertybės…

,,Žirniukų” grupės vaikai tikri sodininkai: sėjo, sodino. Nuo šiol laistys, stebės ir lauks pirmojo daigelio.