• Vaikų grupės, atsižvelgiant į norinčiųjų lankyti skaičių ir poreikį, įsivertinus visas galimybes bus jungiamos iš anksto pranešus tėvams: lopšelio grupė iki 18 vaikų, darželio grupės – iki 27 vaikų.
 • Vasaros laikotarpiu ugdymas bus organizuojamas lauko erdvėse ir maksimaliai išnaudotos visos ugdymo galimybes atsižvelgiant į oro temperatūrą lauke. Bendruomenė aktyviai dalyvauja projekte ,,Mokomės iš gamtos‘‘: toliau kuriamos edukacinės aplinkos, vykdoma patyriminė veikla.
 • Kiekvienoje grupėje yra telefonai, tėvai (globėjai) gali susisiekti su darbuotojais:

„Bitučių“ grupė tel. 862510997

„Šypsenėlių“ grupė tel. 864852361

„Drugelių“ grupė tel. 868958769

„Boružėlių“ grupė tel. 862912862

„Pelėdžiukų“ grupė tel. 860905145

„Saulyčių“ grupė tel. 867862024

 • Rekomendacijos:

Infografikas dėl karščių

Pirmoji pagalba esant karščio sukeltiems sveikatos sutrikimams

 • Informuojame, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 01 d.  lopšelyje-darželyje dirbs 4 grupės.
  • „Saulyčių“ grupėje- „Saulyčių“ grupės vaikai;
  • „Boružėlių“ grupėje– „Boružėlių“  grupės vaikai;
  • „Šypsenėlių“ grupėje – „Šypsenėlių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai;
  • „Bitučių“ grupėje – „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai.
 • Informaciją teikia:

Direktorė Vida tel.867226273, el.p. direktore@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta.tel. 8 5 233 75 45, el.p. pavaduotoja.pagrandukas@gmail.com

Sekretorė/dietistė Rita, tel.8 5 233 92 26 ,el.p.rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

 

Linkime šiltos ir saugios vasaros!