• Vaikų grupės, atsižvelgiant į norinčiųjų lankyti skaičių ir poreikį, įsivertinus visas galimybes bus jungiamos iš anksto pranešus tėvams: lopšelio grupė iki 18 vaikų, darželio grupės – iki 23 vaikų.
  • Vasaros laikotarpiu ugdymas bus organizuojamas lauko erdvėse ir maksimaliai išnaudotos visos ugdymo galimybes atsižvelgiant į oro temperatūrą lauke. Bendruomenė aktyviai dalyvauja projekte ,,Mokomės iš gamtos‘‘: toliau kuriamos edukacinės aplinkos, vykdoma patyriminė veikla.
  • Rekomendacijos:

Infografikas dėl karščių

Pirmoji pagalba esant karščio sukeltiems sveikatos sutrikimams

Linkime šiltos ir saugios vasaros!