Projektas  “Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Naratyvinio žaidimo metodo taikymas.”

Projektas įstaigoje  vykdomas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Pasauliniu lygiu pripažįstamas Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas (Narrative Environments for Play and Learning – NEPL) jau taikomas Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje. Šią metodiką taiko ir mūsų vaikų lopšelis-darželis .Šios metodikos  veiklos filosofija yra paremta kūrybiniais vaizduotės žaidimais, vaikų ir mokytojų saviraiška .
NEPL metodika lavina kūrybiškumą, motyvaciją, vaizduotę, valią, norų ir jausmų valdymą. Įvaldę žaidimo istorijų formatą vaikai patys išmoksta svarbių bendrųjų „gyvenimo įgūdžių“ – pasakoti, reikšti savo mintis ir pasaulėžiūrą. Mokymosi metu didelę reikšmę atlieka specialiai apmokyti pedagogai, kurie stebi, analizuoja ir fiksuoja vaiko raidą, sugebėjimus ir pasiekimus.

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“

Projektas įgyvendinamas nuo 2015 m.

Šiuo unikaliu aplinkosauginiu projektu „Mes rūšiuojam“ siekiama ir toliau mokyti įstaigos ugdytinius, jų artimuosius,  rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Už surinktus taškus įstaiga visada gauna galimybę papildyti grupių bibliotekėles nauja grožine, pažintine vaikų literatūra.

Aplinkosauginis projektas ,,Mokausi iš gamtos”

Vykdomas nuo 2021 m.

Aplinkosauginis švietimas  darželyje – tai procesas, kurio metu formuojama vaiko  aplinkosaugos žinių ir įgūdžių visuma, skatinamas palankus aplinkai gyvenimo būdas. Projektas padės vaikui suprasti aplinkos grožį, vertybes, ugdys ekologinį sąmoningumą. “. Stengsimės priartinti vaikus prie gamtos, jos pažinimo, puoselėjimo, gamtos procesų nagrinėjimo. Kad vaikams  būtų kuo įdomiau tai daryti, pasitelksime į pagalbą tėvelius, specialistus.
Vaikams tokios pamokos, kur mokymasis vyksta tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant labiau įsimena, skatina labiau domėtis ne tik naujomis technologijomis, bet ir gamta ir jos dėsniais, nes darželio aplinka ne tik ugdymosi erdvė, bet gali būti ir aplinka, kur vyksta atradimai gamtoje, nes kiekvienas vaikas gali sau atrasti kažką naujo.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių (ŽEE) konkursas

2021 m. birželio- lapkričio mėn.

ŽALIOJI EDUKACINĖ ERDVĖ -tai gamtinė mokymosi aplinka, kur vyksta patyriminė pažintinė veikla. Kurdama edukacines erdves  mūsų ugdymo įstaiga  stengiasi, kad vaikai pajustų harmoniją su gamta, siekia jų sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo, ugdo kūrybiškumą. Konkurse dalyvauja šios edukacinės  erdvės:  Edukaciniai tentai gamtamoksline  tema,  Vabzdžių viešbutis,  ,,Pagranduko draugai’’, ,,Paletės-gėlynai’’,,Mini darželiai’’, Mandala gamtai, Paveikslai,,Sveikata’’.

Šalies sporto projektas  “Noriu sportuoti”

Įstaigoje vykdomas  nuo 2020m.

Sportas-sveikata. Futbolas – viena populiariausių komandinio sporto šakų pasaulyje, yra ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų plačiai pamėgtas sportas. Akivaizdu, kad futbolą pamilo ir Lietuvos vaikai: kasmet vis daugiau berniukų ir mergaičių nedvejodami aunasi futbolo batelius ir skuodžia į aikštelę žaisti. Futbolas yra azartiškas, kompetetingas ir judrus žaidimas, dėl to jį taip mėgsta vaikai. Tačiau futbolas nėra vien smagi aktyvaus laisvalaikio forma – ši sporto šaka yra pripažinta kaip viena naudingiausių žmogaus sveikatai.

Darželio ugdytiniai turi galimybę apsilankyti didingame futbolo stadione (su kupolu, D.Gerbutavičiaus gatvėje),susipažinti su treneriais bei surengti pirmąjį futbolo turnyrą. Direktorius supažindina ugdytinius  su stadiono įranga .

Nacionalinis projektas “Sveikatiada”

Projektas įgyvendinamas nuo 2019 m.

„Sveikatiada” – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Išskirtinis dėmesys šioje programoje skiriamas ugdymo įstaigų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir ugdytiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą.