APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAS “MOKAUSI IŠ GAMTOS”

2024 m. vėl laimėtas Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokausi iš gamtos“. Labai džiaugiamės. Skubame įgyvendinti.

Laimėta suma-3300 eurų.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

Eil. nr. Projekto uždaviniai Veiklos
1. Suteikti pedagogams ir vaikams žinių apie gamtą ir jos apsaugą,  padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, puošti; tobulinti bendruomenės kompetencijas aplinkos apsaugos srityje. Ugdomoji aplinkosauginė veikla ir metodinės medžiagos rengimas

1.1. Bendruomenės šventė „Svečiuose Dobilėlis|“.

1.2. Seminaras ,,Pažinkime, tyrinėkime, saugokime“.

1.3.Metodinis-informacinis leidinys Vilniaus miesto pedagogams  „Pažinkime, tyrinėkime, saugokime“.   (2 dalis).

1.4. Aplinkos švarinimo akcija-talka    „Į pagalbą gamtai“.

1.5.  Metodinė-praktinė  konferencija respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ,,Tyrinėjimo gamtoje paslaptys “.

1.6.Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų  konkursas „Surask, dobilą Vilniaus mieste “.

1.7.Edukacinės ekskursijos  Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre“.

2. Tobulinti teorinius  bei praktinius  bendruomenės įgūdžius saugoti gamtą kuriant ir naudojant edukacijai žaliąsias edukacines erdves ir atnaujinant esamas. Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas, veikla edukacinėse erdvėse.

2.1.Natūralios žydinčios pievos atnaujinimas ir puoselėjimas darželio teritorijose (Mindaugo 7 A, Beržyno 7 A).

2.2. Pažintinės edukacinės  valandėlės žydinčioje pievoje. (Beržyno 7 A ir Mindaugo 15 A).

2.3. Mini darželių priežiūra ir edukacinė veikla juose (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

2.4.Edukacinių veiklų su vaikais tęstinumas jau įrengtose darželio žaliosiose erdvėse (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

2.5.Žaliosios edukacinės erdvės „Samanų oazė“ įrengimas ir edukacinė veikla joje (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

2.6.Edukacinės erdvės „Lauko atradimų-eksperimentų  stotelė“ (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

3. Projekto rezultatų apibendrinimas, sklaida, refleksijos. 3.1.Veiklų aprašų rengimas ir informacijos sklaida interneto puslapiuose, Facebook paskyrose.

3.2.Kiekvieno mėnesio pabaigoje parengti detalų kito mėnesio veiklų planą ir jį teikti Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui.

3.3. Baigiamasis projekto renginys.

3.4.Ataskaitos Savivaldybei parengimas

 


Jau trečius metus lopšelio-darželio “Pagrandukas” mokytojai ir kiti bendruomenės nariai dalyvavo   Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtame ir  finansuojamame projekte “Mokausi iš gamtos”

Laimėta suma- 3200 eurų

Projekto uždaviniai ir veiklos:

Eil. nr. Projekto uždaviniai Veiklos
1. Suteikti pedagogams ir vaikams žinių apie gamtą ir jos apsaugą,  padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, puošti; tobulinti bendruomenės kompetencijas aplinkos apsaugos srityje. Ugdomoji aplinkosauginė veikla ir metodinės medžiagos rengimas

1.1. Bendruomenės šventė „Rudenėlio viešnia-Mėta“.

1.2. Paskaita ,,Vaistiniai augalai edukacinėse erdvėse“.

1.3. Metodinis – informacinis leidinys Vilniaus miesto Naujamiesčio bendruomenei, pedagogams, tėvams „Pagranduko  žolynėliai“.

1.4. Teminė  STEAM savaitė „Oras, vėjas, saulė, vanduo, dirvožemis. Ar mes juos pažįstame?“.

1.5.  Metodinė-praktinė  konferencija Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, tėvams  ,,Kiemo augalai-vaikų draugai“.

1.6.Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, jų tėvų ir mokytojų fotografijų  konkursas „Vilniaus upių žydintys krantai“.

 

2. Tobulinti teorinius  bei praktinius  bendruomenės įgūdžius saugoti gamtą kuriant ir naudojant edukacijai žaliąsias edukacines erdves ir atnaujinant esamas. Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas, veikla edukacinėse erdvėse.

2.1. Edukacinių tentų gyvūnijos įvairovės  tema įrengimas darželio teritorijoje esančiose edukacinėse erdvėse (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

2.2. Pamokėlės gyvūnijos įvairovei pažinti. Edukacinių tentų gyvūnijos įvairovės  tema naudojimas edukacijai.

2.3. Natūralios žydinčios pievos įrengimas (Beržyno 7 A) ir puoselėjimas darželio teritorijose (Beržyno 7 A ir Mindaugo 15 A).

2.4. Pažintinės pamokėlės žydinčioje pievoje (Mindaugo 15 A, Beržyno 7A).

2.5. Mini darželių priežiūra ir edukacinė veikla juose (Mindaugo 15 A, Beržyno 7 A).

2.6. Rasakilų oazės atnaujinimas, priežiūra, stebėjimai, tyrinėjimai. (Mindaugo 7 A, Beržyno 7 A).

2.7. Edukacinių veiklų su vaikais tęstinumas jau įrengtose darželio žaliosiose erdvėse. (Mindaugo 15 A).

2.8. Žaliosios edukacinės erdvės „Mėtų sodelis“ įrengimas ir edukacinė veikla joje (Mindaugo 15 A ir Beržyno 7A).

 

3. Projekto rezultatų apibendrinimas, sklaida, refleksijos. 3.1. Veiklų aprašų rengimas ir informacijos sklaida interneto puslapiuose.

3.2. Kiekvieno mėnesio pabaigoje parengti detalų kito mėnesio veiklų planą ir jį teikti Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui.

3.3. Baigiamasis projekto renginys.

3.4. Ataskaitos Savivaldybei parengimas

Laimėtas projektas

Vilniaus miesto lopšeliai-darželiai ,,Pagrandukas“ ir ,,Beržynėlis‘‘ kartu parengė  ir  laimėjo Vilniaus m. savivaldybės paskelbtą gamtamokslinį projektą ,, Mokausi iš gamtos‘‘ (pavadinimą sugalvojo projekto rengėjai-mokytojai).

Laimėta suma – 3 730 eur.

Sveikinimai visai bendruomenei.

Projekto uždaviniai ir veiklos

Eil. nr. Projekto uždaviniai Veiklos
1. Suteikti pedagogams ir vaikams žinių apie gamtą ir jos apsaugą,  padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, puošti; tobulinti bendruomenės kompetencijas aplinkos apsaugos srityje. Ugdomoji aplinkosauginė veikla ir metodinės medžiagos rengimas

1.1. Bendruomenės šventė „Laukiu Rudenėlio“

1.2. Paskaita ,,Oro kokybė“

1.3. Metodinis leidinys šalies pedagogams „Vaikų tyrinėjimų paslaptys“.

1.4. Klimato kaitos savaitė „STEAM dirbtuvės“

1.5.  Metodinė-praktinė  konferencija respublikos pedagogams, tėvams  ,,Gamta žaidžia.‘‘

1.6. Foto konkursas „Naujamiesčio  kraštovaizdžio spalvos“

2. Tobulinti teorinius  bei praktinius  bendruomenės įgūdžius saugoti gamtą kuriant ir naudojant edukacijai žaliąsias edukacines erdves ir atnaujinant esamas Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas, veikla edukacinėse erdvėse

2.1.Edukacinių tentų biologinės įvairovės  tema įrengimas darželio teritorijoje esančiose edukacinėse erdvėse.

2.2. Pamokėlės biologinei įvairovei pažinti. Edukacinių tentų biologinės įvairovės  tema naudojimas edukacijai.

2.3. Pažintinės pamokėlės kieme.

2.4. Mini darželių priežiūra ir edukacinė veikla juose.

2.5. Pažintis su pievų augalu- rasakila. Rasakilos stebėjimai, pasakojimai apie rasakilą.

3. Projekto rezultatų apibendrinimas, sklaida, refleksijos 3.1. Veiklų aprašų rengimas ir informacijos sklaida interneto puslapiuose.

3.2. Kiekvieno mėnesio pabaigoje parengti detalų kito mėnesio veiklų planą ir jį teikti Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui.

3.3. Baigiamasis projekto renginys.

3.4. Ataskaitos Savivaldybei parengimas

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto “Mokausi iš gamtos” išlaidų sąmata

Apie projekto vykdomas veiklas bus skelbiama svetainėje.

Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (LTMŽ).

Jau antrus metus įstaiga dalyvauja projekte, kurį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir  Respublikinė  ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų    asociacija (RIUKKPA ). Projekto metu siekiama įtraukti  ikimokyklinio amžiaus vaikus į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas taip skatinant džiaugsmą sportuoti, bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažų dienų stiprinti sveikatą. Šiais metais žaidynes sudaro 3 etapai. Pirmasis etapas  (jis prasidėjo vasario 1 d. ) – įstaigoje visų grupių vaikučiai  3 kartus per savaitę sportuoja padedami  fizinio lavinimo mokytojo  su virtualiais treneriais. Kiekvieną savaitę gaunama valandėlė  vis kita sportine tematika. Antrasis etapas (balandžio mėn.) – visų grupių vaikučių, mokytojų, tėvelių  sporto festivalis įstaigoje.

Trečiasis etapas (gegužės mėn.) – 6 vaikų komanda dalyvauja  respublikiniame LTMŽ  festivalyje, kuris vyksta Vilniuje. Tokių festivalių Lietuvoje vyksta kasmet net 10. Apie Lietuvos mažųjų žaidynes plačiau galima sužinoti tinklalapyje www.vilniausparandukas.lt,  paspaudus  ant LTMŽ logotipo.

Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2022“

Projektą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  Projekto    tikslas-padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Kiekvieną mėnesį grupių vaikai leidžiasi į sveikatos užduočių kelionę. Tinklalapyje www.ssus.lt  kiekvieną mėnesį  skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis, kuriuos įgyvendins visus metus „Šypsenėlių“ ir „Bitučių“ grupės.

 

Projektas  “Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Naratyvinio žaidimo metodo taikymas.”

Projektas įstaigoje  vykdomas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Pasauliniu lygiu pripažįstamas Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas (Narrative Environments for Play and Learning – NEPL) jau taikomas Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje. Šią metodiką taiko ir mūsų vaikų lopšelis-darželis .Šios metodikos  veiklos filosofija yra paremta kūrybiniais vaizduotės žaidimais, vaikų ir mokytojų saviraiška .
NEPL metodika lavina kūrybiškumą, motyvaciją, vaizduotę, valią, norų ir jausmų valdymą. Įvaldę žaidimo istorijų formatą vaikai patys išmoksta svarbių bendrųjų „gyvenimo įgūdžių“ – pasakoti, reikšti savo mintis ir pasaulėžiūrą. Mokymosi metu didelę reikšmę atlieka specialiai apmokyti pedagogai, kurie stebi, analizuoja ir fiksuoja vaiko raidą, sugebėjimus ir pasiekimus.

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“

Projektas įgyvendinamas nuo 2015 m.

Šiuo unikaliu aplinkosauginiu projektu „Mes rūšiuojam“ siekiama ir toliau mokyti įstaigos ugdytinius, jų artimuosius,  rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Už surinktus taškus įstaiga visada gauna galimybę papildyti grupių bibliotekėles nauja grožine, pažintine vaikų literatūra.

Aplinkosauginis projektas ,,Mokausi iš gamtos”

https://zpasaulis.lt/zaliosios-erdves-ugdanti-ekspozicija/

https://zpasaulis.lt/pagranduko-zolyneliai-kviecia/

https://zpasaulis.lt/pagrandukas-dairosi-aplinkui/

Vykdomas nuo 2021 m.

Aplinkosauginis švietimas  darželyje – tai procesas, kurio metu formuojama vaiko  aplinkosaugos žinių ir įgūdžių visuma, skatinamas palankus aplinkai gyvenimo būdas. Projektas padės vaikui suprasti aplinkos grožį, vertybes, ugdys ekologinį sąmoningumą. “. Stengsimės priartinti vaikus prie gamtos, jos pažinimo, puoselėjimo, gamtos procesų nagrinėjimo. Kad vaikams  būtų kuo įdomiau tai daryti, pasitelksime į pagalbą tėvelius, specialistus.
Vaikams tokios pamokos, kur mokymasis vyksta tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant labiau įsimena, skatina labiau domėtis ne tik naujomis technologijomis, bet ir gamta ir jos dėsniais, nes darželio aplinka ne tik ugdymosi erdvė, bet gali būti ir aplinka, kur vyksta atradimai gamtoje, nes kiekvienas vaikas gali sau atrasti kažką naujo.

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių (ŽEE) konkursas

https://aplinka.vilnius.lt/2021-metu-vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkurso-rezultatai/

2021 m. birželio- lapkričio mėn.

ŽALIOJI EDUKACINĖ ERDVĖ -tai gamtinė mokymosi aplinka, kur vyksta patyriminė pažintinė veikla. Kurdama edukacines erdves  mūsų ugdymo įstaiga  stengiasi, kad vaikai pajustų harmoniją su gamta, siekia jų sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo, ugdo kūrybiškumą. Konkurse dalyvauja šios edukacinės  erdvės:  Edukaciniai tentai gamtamoksline  tema,  Vabzdžių viešbutis,  ,,Pagranduko draugai’’, ,,Paletės-gėlynai’’,,Mini darželiai’’, Mandala gamtai, Paveikslai,,Sveikata’’.

Šalies sporto projektas  “Noriu sportuoti”

Įstaigoje vykdomas  nuo 2020m.

Sportas-sveikata. Futbolas – viena populiariausių komandinio sporto šakų pasaulyje, yra ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų plačiai pamėgtas sportas. Akivaizdu, kad futbolą pamilo ir Lietuvos vaikai: kasmet vis daugiau berniukų ir mergaičių nedvejodami aunasi futbolo batelius ir skuodžia į aikštelę žaisti. Futbolas yra azartiškas, kompetetingas ir judrus žaidimas, dėl to jį taip mėgsta vaikai. Tačiau futbolas nėra vien smagi aktyvaus laisvalaikio forma – ši sporto šaka yra pripažinta kaip viena naudingiausių žmogaus sveikatai.

Darželio ugdytiniai turi galimybę apsilankyti didingame futbolo stadione (su kupolu, D.Gerbutavičiaus gatvėje),susipažinti su treneriais bei surengti pirmąjį futbolo turnyrą. Direktorius supažindina ugdytinius  su stadiono įranga .

Nacionalinis projektas “Sveikatiada”

Projektas įgyvendinamas nuo 2019 m.

„Sveikatiada” – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Išskirtinis dėmesys šioje programoje skiriamas ugdymo įstaigų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir ugdytiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą.