Mes visi mažiukai

Esam Pagrandukai,

Mes linksmai dainuojam

Ir rankytėm plojam.

Džiaugiasi mamytės,

Šypsosi močiutės.

O tėtukai su broliukais

Mus vadina – PAGRANDUKAIS!

* Vilniaus lopšelį-darželį “Pagrandukas” 1977 m. įsteigė ir veiklą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

* Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Ugdymo  įstaiga teikė  ankstyvąjį (2-3 m.),  ikimokyklinį (3-6 m.) ir priešmokyklinį ugdymą   (6-7 m.).

Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. lopšelyje darželyje „Pagrandukas|“ veikė 6 vaikų ugdymo grupės: „Boružėlės“, „Šypsenėlės“, „Pelėdžiukai“, „Saulytės“, „Bitutės, „Drugeliai“.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1388 „Dėl sutikimo reorganizuoti Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus lopšelį-darželį „Beržynėlis“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė reorganizuoti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus lopšelį-darželį „Beržynėlis“, prijungiant ją prie Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“.

Pagrindinė buveinė- Mindaugo  g. 15 A.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ veikia 12 grupių:

*10 ikimokyklinio ugdymo grupių.

*1 priešmokyklinio ugdymo grupė – „Pelėdžiukai“.

*1 mišraus amžiaus grupė – „Bitutės“.

Adresu Mindaugo g. 15 A veikia 6 vaikų ugdymo grupės:

„Skruzdėliukai“ (3-4 m.), „Šypsenėlės“ (3-4 m.), „Saulytės“ (4-5 m.), „Drugeliai“ (5-6 m.), „Boružėlės“ (2-3 m.), „Bitučių“ (3-6 m.).

Adresu Beržyno g. 7 A veikia 6 vaikų ugdymo grupės:

”Viščiukai” (1,5-3 m.), “Žirniukai”  (1,5-3 m.), “Žiogeliai” (4-5 m.), “Svirpliukai” (5-6 m.), “Žvirbliukai” (2-4 m.), priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“ (6-7 m.).

* Vaikai ugdomi lietuvių kalba.

* Mokytojai  kasdien organizuoja ugdomąją veiklą, vadovaudamiesi ikimokyklinio ugdymo programa “Pagrandukas”.

* Ugdymo procesą praturtina meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo specialistas, specialiąją pagalbą vaikams teikia logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, dirbantis su specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčiais vaikais.

* Tėvams pageidaujant darželyje veikia mokami papildomo ugdymo būreliai.

* Vaikų grupės dirba 5 dienas per savaitę nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

* Veikia budinti grupė: ryte nuo 6.30 val. iki 7.30 val.  ir vakare nuo 18.00 val.  iki 18.30  val.