Mes visi mažiukai

Esam Pagrandukai,

Mes linksmai dainuojam

Ir rankytėm plojam.

Džiaugiasi mamytės,

Šypsosi močiutės.

O tėtukai su broliukais

Mus vadina – PAGRANDUKAIS!

* Vilniaus lopšelį-darželį “Pagrandukas” 1977 m. įsteigė ir veiklą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

* Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

* Ikimokyklinė įstaiga teikia ankstyvąjį(2-3 m.), ikimokyklinį (3-6 m.) ugdymą, veikia 6 vaikų ugdymo grupės: Boružėlės, Šypsenėlės, Pelėdžiukai, Saulytės, Bitutės, Drugeliai.

* Vaikai ugdomi lietuvių kalba.

* Auklėtojos kasdien organizuoja ugdomąją veiklą, vadovaudamosios ikimokyklinio ugdymo programa “Pagrandukas”.

* Ugdymo procesą praturtina meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo specialistas, specialiąją pagalbą vaikams teikia logopedas.

* Tėvams pageidaujant darželyje veikia mokami papildomo ugdymo būreliai.

* Vaikų grupės dirba 5 dienas per savaitę nuo 7.30 iki 18.00 val.