Vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimas

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo