Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas”

Įstaigos kodas: 190013817

Adresas: Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius

El. Paštas:  rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Laikinai einanti direktorės pareigas

Jolanta Gaidelienė

Tel.: (8 5) 233 9226

Direktorė priima:

II     9.00 – 11.00

IV 15.00 – 18.00

Vadovo-veiklos-užduotys2018

2018 m. vadovo metinės veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos užduotys

 

2019 m. vadovo metinės veiklos ataskaita ir 2020m. veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Juškovienė

Tel.: (8 5) 233 7545

 

Sekretorė

Rita Drobužaitė

Tel.: (8 5) 233 9226