Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas”

Įstaigos kodas 190013817

Adresas Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius

El. paštas  rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Direktorė
Jolanta Gaidelienė
tel. +370 5 2339226
Mob. tel. +370 67226273
El. paštas direktore@pagrandukas.vilnius.lm.lt

DIREKTORĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienis  8.00-16.30 (Mindaugo g.15 A)

Antradienis 8.00-16.30 (Beržyno  g. 7 A)

Trečiadienis 9.30-18.00  (Mindaugo g. 15 A)

Ketvirtadienis 9.30-18.00 (Beržyno g. 7 A)

Penktadienis 8.00-16.30

(Porinėmis mėnesio dienomis  Beržyno g.7 A)

(Neporinėmis  mėnesio dienomis Mindaugo g. 15 A)

PRIĖMIMO VALANDOS

Pirmadienis 8.00-10.00 (Mindaugo g. 15 A)

Ketvirtadienis 16.00-18.00 (Beržyno g. 7 A)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas

Jolita Andrijauskienė

Mindaugo g. 15 A

Tel.: +370 5 2337545

Beržyno g. 7 A

Tel.: +370 5 2335462

El. paštas: pavaduotoja.ugdymas@pagrandukas.vilnius.lm.lt

PRIĖMIMO VALANDOS

Trečiadienis 16.00-18.00 (Beržyno g. 7 A)

Ketvirtadienis 7.30-9.30 (Mindaugo g. 15 A)

Direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams

Rita Juškovienė

Mindaugo g. 15A

Tel.: +370 5 233 7545

El. paštas pagrandukoukis@gmail.com

priėmimo laikas trečiadienį ir ketvirtadienį 8.00-10.00

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: +370 5 2335728

El. paštas pavaduotoja.ukis@pagrandukas.vilnius.lm.lt

priėmimo laikas pirmadienį 9.30-11.00 ir ketvirtadienį  14.00-16.00

 

Sekretorė

Mindaugo g. 15A

Tel.: +370 5 233 9226

El. paštas rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: +370 5 2335728

El. paštas rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt