Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas”

Įstaigos kodas 190013817

Adresas Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius

El. paštas  rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

 

Direktorė

Vida Kisielienė

Mob. tel. 867226273

El. paštas direktore@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Direktorės darbo grafikas

Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita ir 2022 m. metinės veiklos užduotys

Direktorės metinės užduotys

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Gaidelienė

Mindaugo g. 15A

Tel.: (8 5) 233 7545

El. paštas  pavaduotoja.pagrandukas@gmail.com

darbo laikas:

Pirmadienis 9.00-18.00

Antradienis 9.00-17.00

Trečiadienis 9.00-17.30

Ketvirtadienis 9.00-18.00

Penktadienis 9.00-17.00

Priėmimo laikas:

Trečiadienį 9.00-11.00

Ketvirdienį 16.00-18.00

Dalia Kruopienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335462

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Juškovienė

Mindaugo g. 15A

Tel.: (8 5) 233 7545

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335728

Sekretorė

Rita Čiutienė

Mindaugo g. 15A

Tel.: (8 5) 233 9226

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335728

https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2020/09/VALDYMO-STRUKTŪRA-1.pdf

 

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m. II ketvirtį 

Pagrandukas darželis 2022 II ketvirtis