Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas”

Įstaigos kodas 190013817

Adresas Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius

El. paštas  rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Direktorė
Jolanta Gaidelienė
tel. 85 2339226
Mob. tel.867226273
El. paštas direktore@pagrandukas.vilnius.lm.lt

DIREKTORĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienis  8.00-16.30 (Mindaugo g.15 A)

Antradienis 8.00-16.30 (Beržyno  g. 7 A)

Trečiadienis 9.30-18.00  (Mindaugo g. 15 A)

Ketvirtadienis 9.30-18.00 (Beržyno g. 7 A)

Penktadienis 8.00-16.30

(Porinėmis mėnesio dienomis  Beržyno g.7 A)

(Neporinėmis  mėnesio dienomis Mindaugo g. 15 A)

PRIĖMIMO VALANDOS

Pirmadienis 8.00-10.00 (Mindaugo g. 15 A)

Ketvirtadienis 16.00-18.00 (Beržyno g. 7 A)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Dalia Kruopienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335462

El. paštas pavaduotoja.ugdymas@pagrandukas.vilnius.lm.lt

priėmimo laikas trečiadienį 16.00-18.00

 

Direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams

Rita Juškovienė

Mindaugo g. 15A

Tel.: (8 5) 233 7545

El. paštas pagrandukoukis@gmail.com

priėmimo laikas trečiadienį ir ketvirtadienį 8.00-10.00

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335728

El. paštas pavaduotoja.ukis@pagrandukas.vilnius.lm.lt

priėmimo laikas pirmadienį 9.30-11.00 ir ketvirtadienį  14.00-16.00

 

Sekretorė

Mindaugo g. 15A

Tel.: (8 5) 233 9226

El. paštas rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

Lina Belkevičienė

Beržyno g. 7A

Tel.: 8(5)2335728

El. paštas rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt