Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pagrandukas”

Įstaigos kodas 190013817

Adresas Mindaugo g. 15A, LT-03225 Vilnius

El. paštas  rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt

 

Direktorė

Vida Kisielienė

Mob. tel. 867226273

El. paštas direktore@pagrandukas.vilnius.lm.lt

darbo laikas:

I-V 7.00-15.30val

Priėmimo laikas:

Pirmadienį 7.00-9.00

Antradienį 12.00-14.00

Direktorės metinės užduotys

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Gaidelienė

Tel.: (8 5) 233 7545

El. paštas  pavaduotoja.pagrandukas@gmail.com

darbo laikas:

Pirmadienis 9.00-18.00

Antradienis 9.00-17.00

Trečiadienis 9.00-17.30

Ketvirtadienis 9.00-18.00

Penktadienis 9.00-17.00

Priėmimo laikas:

Trečiadienį 9.00-11.00

Ketvirdienį 16.00-18.00

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Rita Juškovienė

Tel.: (8 5) 233 7545

 

Sekretorė

Rita Drobužaitė

Tel.: (8 5) 233 9226

 

https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2020/09/VALDYMO-STRUKTŪRA-1.pdf