Naujos Ikimokyklinio ugdymo programos gairės

Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvavo ES finansuojamuose mokymuose skirtuose padėti mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo programą, pasirengti ir nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. pradėti įgyvendinti savo mokyklos programą, paruoštą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142 patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programos gaires.

Šiuo metu yra rengiamas Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo projektas.