Metinė atask. 2020

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2020 m

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2019 m.

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2018 m.

strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2017 m.

2019-2020 m.m. veiklos ataskaita

2018-2019 m.m veiklos ataskaita

2017-2018 m.m. veiklos ataskaita

Veiklos-rodiklio-Ugdymossi-proceso-kokybė-įsivertinimas-2018-2019-m.m.

Etosas

Vadovo metinės veiklos ataskaita ir užduotys, 2019 m.

Vadovo metinės veiklos ataskaita ir užduotys2018 m.