Metinės veiklos ataskaita:

Metinė ataskaita 2023

Metinė ataskaita 2022

Metinė ataskaita 2021

Metinė ataskaita 2020

2019-2020 m.m. veiklos ataskaita

2018-2019 m.m veiklos ataskaita

 

Veiklos įsivertinimo ataskaita:

Veiklos srities “Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis” įsivertinimas, 2023 m.

Veiklos srities “Ugdymo(si) aplinka” įsivertinimas, 2022 m. 

Vilniaus lopšelio-darželio Pagrandukas įsivertinimas 2021 m.

Veiklos rodiklio “Ugdymosi proceso kokybė” įsivertinimas 2018-2019-m.m.

 

Strateginių tikslų pasiekimo analizė:

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2022 m

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2021 m

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2020 m

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2019 m.