“DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO”.

Tėvų mokesčio pakeitimas nuo 2022-12-19

Tėvų mokesčio pakeitimai nuo 2022-07-01

TĖVŲ MOKESČIO PAKEITIMAS nuo 2020-02-18(6)

TĖVŲ MOKESČIO PAKEITIMAS nuo 2020-07-10

 

Nauja priėmimo į darželį tvarka

PRIĖMIMO TVARKA 2020 m_

Priėmimo tvarka iš TAR pakeitimai nuo 2020-07-10

 

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje:

www.vilnius.lt ► Prisijungti ► Mano meniu ► Švietimas ► Mano darželis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=cf1f5ab0c4c811e583a295d9366c7ab3