• Darželis  dirba nuo 7.00 val. iki  18.00 val.
  • Vaikai priimami iki 09.30 val., vedant vaiką vėliau, informuoti grupės mokytoją.
  • Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti mokytojai einamą dieną iki 09.30 val.
  • Į įstaigą tėvai turi atvesti vaiką švariai aprengtą.
  • Vaiko spintelėje turi būti maišelis su švariais rūbais, šukos, avalynė.
  • Neleidžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
  • Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 15 d.) tėvai turi apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą. Rezultatai bus matomi esveikata sistemoje.
  • Mokestis ugdymo reikmėms 1 Eur ir maitinimą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
  • Nesumokėjus laiku, darželis imsis priemonių dėl mokesčių išieškojimo.
  • Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai; tėvai nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.
  • Įstaigoje draudžiama vaikams duoti medikamentus.

„Tėvų linijoje“ psichologo konsultacija – tą pačią dieną, visoje Lietuvoje, ir vasarą | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (smm.lt)