home sitemap wheelchair

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“(toliau – Sprendimas) bei  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Dėl paviršių testavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo2021 m. rugsėjo 9 d.   Nr. 30-2463/21 mūsų  įstaigoje nuo 2021 09 24 bus vykdomas  aplinkos  paviršių  ėminių  tyrimas  SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tikralaikės PGR metodu.

Aplinkos paviršių tyrimas vyks kas 14 dienų. Atlikimo laikas bus kintantis grupėse pasirinktinai. Tyrimui atlikti yra keliami tam tikri reikalavimai, pavyzdžiui: grupėje neturi būti vaikų, patalpos turi būti neišvalytos bei neišvėdintos bent 30 min.

Yra paskirti asmenys, atsakingi už tyrimų organizavimą. Apie tyrimų rezultatus bendruomenė bus informuojama per el.dienyną.

Dalinamės bičiulių, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, žinute ir kviečiame prasmingai praleisti ateinančią savaitę!
Rugsėjo 6–11 dienomis Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (https://www.facebook.com/A.Mickeviciaus.viesoji.biblioteka) kviečia į šeštąjį vaikams ir jaunimui skirtą „Skaitymo festivalį“.
„Fantastiką kuriame patys“ – sako festivalio rengėjai ir pristato susitikimus su rašytojais, mokslininkais, koncertus, filmų peržiūras, ekskursijas. Rugsėjo 10-11 d., šeštadienį ir sekmadienį, bibliotekos kiemas Trakų g. 10 dūgs nuo ryto iki vakaro – čia mažų ir didelių lauks daugiau kaip 20 įvairiausių edukacinių veiklų.

Miela Švietimo Bendruomene,

Kartu su rugsėju grįžtame į švietimo įstaigas. Kokie bus šie Mokslo metai- priklauso tik nuo mūsų pačių.

Todėl labai džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų dideliais darbais, atsidavimu, atsakomybe ir linkime stiprybės, sveikatos ir įkvėpimo.

Lai šie mokslo metai visai Vilniaus švietimo bendruomenei būna sveiki, prasmingi ir su maloniais iššūkiais.

Su gražia Mokslo ir žinių švente!

 

Alina Kovalevskaja ir švietimo komanda

Ruošiantis grįžti į darželius ir mokyklas,  švietimo bendruomenėje kyla daug klausimų. Tikimės, kad bent į dalį jų rasite specialiai ugdymo įstaigoms parengtoje svetainėje, kurioje paskelbta informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimai, ugdymo kintant pandeminei situacijai scenarijai.

Kviečiame apsilankyti  https://mokyklabecovid.lt/.

Saugių, sveikų naujų mokslo metų!

Pagarbiai,

Švietimo, mokslo sporto ministerija

Štai ir vasara atsisveikina su mumis. Greit rugsėjis,o tai ženklas, kad prasiseda nauji mokslo metai.

                                                       Kaip pradėsime juos…

1.Jau dabar vyksta naujai atvykusių vaikučių pasirengimas adaptacijai, vedami  tėvelių pokalbiai su vadovybe ir pedagogais.

2.Rugsėjo 1-osios šventė vyks darželio kieme 10.00 val. Dėl paskelbtois ekstremalios situacijos kviečiame dalyvauti vaikučius, jų mokytojus ir šiais mokslo metais priimtų vaikučių tėvelius. Rekomenduojame dėvėti kaukes,. Šventė bus trumpa, bet džiaugsminga.

Lietui lyjant šventė vyks salėje.

3.Rugsėjo mėn.pabaigoje vyks grupių tėvų susirinkimai. Bus išrinkti Tėvelių komitetai. Datos bus suderintos su tėveliais  ir vadovybe.

                                                      Naujovės ugdyme

1.Ikimokyklinio ugdymo programą,,Pagrandukas’’ papildys  programą ,,Zipio draugai’’(5-6 m. amžiaus  grupėse).

2.Tęsiamas 2020 m. pradėtas įgyvendinti  Naratyvinio  žaidimo metodas, bus taikomas  visose  amžiaus grupėse.

3.Tęsiamas 2021 m. laimėtas gamtamokslinis projektas ,,Mokomės iš gamtos’’,bus vykdomas visose grupėse.

4.Įrengti edukaciniai tentai iš laimėto gamtamokslinio projekto ,,Mokomės iš gamtos” lėšų,bus vykdoma vaikučių gamtamokslinė šviečiamoji bei patyriminė veikla.

 

2021-22 m. m. planuojamas neformalusis ugdymas(būreliai).

 

Rugpjūčio mėn. Vilniaus m. savivaldybė organizavo konkursą per sistemą ACTIVE Vilnius. Nugalėtojai mūsų darželyje:

 

  1. Šokių būrelis (3-6 m. vaikai), darbo laikas:

antradieniais-15.30-16.00 val. ir 16.30-17.00, ketvirtadieniais- 15.30-16.30 val., vadovas   Marija, el.p.info@motus.lt

 

  1. Baleto būrelis (3-6 m. vaikai) , darbo laikas:

antradieniais- 16.00-16.30 val.,ketvirtadieniais- 16.30-17.00 val., vadovas Nailia  tel.:867271648; el.p. adigamova.nailia@gmail.com

 

  1. Keramikos būrelis (3-6 m. vaikai),darbo laikas:

trečiadieniais- 15.00-16.00 val.,   vadovas Gvidas,   tel.: 8 68812042; el. p. raudonius@gmail.com

 

  1. Anglų kalbos būrelis(galės lankyti 4-6 m. vaikai),darbo laikas:

 

antradieniais, ketvirtadieniais- 15.30-18.00 val.,  vadovas  Sergejus,  tel. 8 60405032, el. p. sergemonoshow@gmail.com;

 

  1. Karatė būrelis,(galės lankyti 4-6 m.vaikai), darbo laikas :

pirmadieniais, trečiadieniais- 15.30-16.30 val., 8 672 08029, registracija į būrelį  el.p. https://budora.lt/karate-treniruotes-vaikams/.

 

  1. Robotikos būrelis (galės lankyti 4-6 m. vaikai), darbo laikas:

pirmadieniais, pentadieniais- 15.00-17.30 val., vadovas  Povilas, el.p. povilas@robotikosakademija.lt

7.  Dailės ir žaislų gamybos  būrelis (galės lankyti 4-6 m. vaikai), darbo laikas:

trečiadieniais – 16.00-18.00 val., vadovas Vida, tel. 868497973, el. p. vaikamsjoga@gmail.com

        Prašome registruotis.

                                                    Pedagogų veikla

1.Logopedė Kristina įvertins vaikučių poreikius,gebėjimus ir susisieks su kiekviena šeima.

Bus parengtas vaikų logopedinių užsiėmimų grafikas( iki spalio 1 d.).

Bus parengti visų grupių muzikos bei fizinio lavinimo veiklų grafikas iki rugsėjo 1d.(matysite įstaigos svetainėje  UGDYMAS).

                                                           Svarbu

1.Sugriežtinti  mokesčių už vako ugdymą ir maitinimą terminai. Prašome laiku sumokėti, nes nuolat gausite priminimus iš darželio ir buhalterijos.

2.Vaiką atvesti į iki 9.30 val. arba informuoti mokytoją.

  1. Paimti vaiką iš darželio iki 18.00 val.
  2. Nuolat ( ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę) jungtis prie sistemos “Manodienynas” ir skaityti laiškus, stebėti vaiko pažangumą.

5.Laiku mokėti mokestį už ugdymąsi ir maitinimą.

 

Lengvų ir sėkmingų Jums mokslo metų.

 

Pagarbiai

direktorė Vida Kisielienė

 

 

 

                                        Miela bendruomene,

Greit Rugsėjo 1-oji.Tai diena, pripildyta šurmulio, naujų svajonių ir darbų…

Mokomės nuolat, bet daugiausia žinių įgyjame darželyje ugdydami, ieškodami, tardamiesi, tyrinėdami, vertindami ir svajodami.

Sveikinu visus su nauja mokslo diena. Tegul šie metai bus  pažinimo ir tobulėjimo metai.

Linkiu visiems geros nuotaikos, pozityvios komunikacijos ir puikių idėjų ugdant mūsų mažuosius.

Pagarbiai

direktorė Vida

1 2 3 32