• Vaikų grupės dirba 5 dienas per savaitę nuo 7.30 iki 18.00 val.;
  • Vaikai priimami iki 09.30 val., vedant vaiką vėliau, informuoti grupės auklėtoją.
  • Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti auklėtojai einamą dieną iki 09.30 val.
  • Į įstaigą tėvai turi atvesti vaiką švariai aprengtą.
  • Vaiko spintelėje turi būti maišelis su švariais rūbais, šukos, avalynė.
  • Neleidžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
  • Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 15 d.) tėvai turi nuvesti vaiką pas šeimos gydytoją ir odontologą. Duomenis atsakingas asmuo matys  e.sistemoje.
  • Mokestis ugdymo reikmėms 1 Eur ir maitinimą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
  • Nesumokėjus laiku, tėvai gaus priminimą apie įsiskolinimą.
  • Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai. Tuomet tėveliai privalo nedelsdami pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.
  • Įstaigoje draudžiama vaikams duoti medikamentus.

Aktualios nuorodos:

Visuotinis ikimokyklinis ugdymas

Vertingos skaitymo patirtys

Nemokamos paskaitos tėvams

Siūlo Vilniaus m. Pedagoginė-psichologinė tarnyba