• Vaikų grupės dirba 5 dienas per savaitę nuo 7.30 iki 18.00 val.;
 • Vaikai priimami iki 09.30 val., vedant vaiką vėliau, informuoti grupės auklėtoją.
 • Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti auklėtojai einamą dieną iki 09.30 val.
 • Į įstaigą tėvai turi atvesti vaiką švariai aprengtą.
 • Vaiko spintelėje turi būti maišelis su švariais rūbais, šukos, avalynė.
 • Neleidžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
 • Po ligos vaikas gali būti priimtas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tik su gydytojo pažyma.
 • Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 15 d.) tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027 – 1/a*.
 • Mokestis ugdymo reikmėms 1 Eur ir maitinimą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
 • Nesumokėjus laiku, vaikas nebus priimtas į grupę.
 • Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai. Tuomet tėveliai privalo nedelsdami pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.
 • Įstaigoje draudžiama vaikams duoti medikamentus.