Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius įstaigoje organizuojamas papildomas vaikų ugdymas:

Keramikos būrelis;

Šokių būrelis;

Anglų kalbos pamokėlės;

Dailės būrelis;

Muzikinis būrelis – “Pagrandukas”;

Karate;

Krepšinis;

Baletas;

Lauko tenisas.