Darbo užmokesčio ataskaitos

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis(paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. I ketvirtį

Finansinės ataskaitos 2022m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

2022 metų finansinė ataskaita 

2022 m. įsigytų ugdymo priemonių ataskaita

2022 m. I pusmečio finansinė ataskaita dokumentas

2022 m. I pusmečio įsigytų ugdymo priemonių ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

Finansinės ataskaitos 2021m. 

Ataskaita dėl tėvų mokesčio surinkimo už 2021 m

2021 metų finansinė ataskaita

2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2021m I pusmečio finansinė ataskaita

2021 m. I pusmečio įsigytų ugdymo priemonių ataskaita

Finansinės ataskaitos 2020m. 

2021 m  viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

Vilniaus lopšelis-darželis Pagrandukas 2020

2020 m  viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

Ataskaita 2017 m.

Ataskaita 2018m.

Ataskaita 2019 m.