Primename, kad  gydytojai jau nuo 2019-09-01  neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo turite vadovautis ir pateisinti nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Tėvų rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys