Primename, kad  gydytojai jau nuo 2019-09-01  neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo turite vadovautis ir pateisinti nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Prašymas dėl vaiko nelankymo pateisinimo dėl ligos

Prašymas dėl vaiko nelankymo pateisinimo dėl kitų priežasčių

Prašymas maitinimo nuolaidai gauti

Prašymas neskaičiuoti maitinimo mokesčio

Prašymas išbraukti vaiką iš sąrašų