Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:

  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
  • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.