Ekskursijų organizavimo tvarkos aprašas

2021 m. metinis veiklos planas Pagrandukas (3)

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2020 m_

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Darbuotojų saugi darbo aplinka_

IT_naudojimo_ir stebėsenos_tvarkos aprašas

Krizių valdymo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Lygių galimybių tvarka Pagrandukas

Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės 2020_

Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Pašalinių-asmenų-patekimo-į-įstaigą-tvarkos-aprašas-converted

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiesms ugdytiniams tvarkos aprašas.

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Tėvų informavimo ir švietimo aprašas

Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas