Lopšelio-darželio “Pagrandukas” taryba – aprobuoja darželio strateginį bei veiklos planą, darbo tvarko taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą. Ją sudaro tėvų ir įstaigos darbuotojų atstovai:

Pirmininkas – Jolita Andrijauskienė, vyresnioji mokytoja,

Sekretorius – Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,

Nariai: Beata Andriulionienė, tėvų atstovas,

Gintarė Subačienė, tėvų atstovas,

Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vigidija Garlauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė,

Kristina Venckevičienė, tėvų atstovas,

Kristina Taraškevič, tėvų atstovas,

Jovita Gritėnienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktorė,

bendruomenės atstovas.

Lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pedagogų taryba  sprendžia vaikų ugdymo klausimus. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Pedagogų taryba

Pirmininkas- Jolanta Gaidelienė, l.e.p. direktorė,
Nariai:
Jolita Andrijauskienė,  vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo mokytoja,
Dalia Kruopienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rasa Vencel, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Paulius Miškinis, psichologo asistentas,
Kristina Jurevičiūtė, logopedė metodininkė,
Kristina Pociūtė, logopedė metodininkė,
Rasa Balčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Inga Bagonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Tėvų komitetai 

( Mindaugo g. 15 a).

  

„Boružėlių“ grupė

Pirmininkė:  Vaineta Pokvytienė,

Daiva Šilinskaitė- Liubinienė,

Mindaugas Visockis.

„Saulyčių“ grupė

Pirmininkė: Gintarė Subačienė,

Sandra Blažienė,

Inga Kerailytė.

„Skruzdėliukų“ grupė

 Pirmininkas: Adomas Kondratas,

Gertrūda Kondratė,

Marius Petrilionis.

„Drugelių“ grupė:

1.Pirmininkė: Iveta Babrauskienė,

2.Vilma Jasevičienė,

3.Beata Andriulionienė.

„Šypsenėlių“ grupė

Pirmininkė: Justė Kaklauskienė,

Aurelija Lapušinskė,

Rasa Vencel.

„Bitučių“ grupė

Pirmininkė: Deimantė Misiūnienė,

Rasa Stanislauskienė,

Ieva Jatkauskė.

 

(Beržyno g. 7 A)

“Viščiukų” grupė

Pirmininkė: Milana Marfinaitė,

Megė Ieva Baronienė,

Dovilė Norkūnė.

„Žirniukų“ grupė

Pirmininkė: Rūta Šutėnė,

Elvina Rimkuvienė,

Eglė Vanagienė.

„Žiogelių“ grupė

Pirmininkė: Kristina Taraškevič,

Rasa Talijūnienė,

Sandra Ažusienė,

Laura Jurevičienė.