home sitemap wheelchair

COVID-19

Dalinamės VVSB informacija (interviu su prof. V. Usoniu).

Vilnius sveikiau kalbina prof. V.Usonį apie vaikų vakcinaciją nuo Covid-19_1 dalis_


 

Dalinamės naujausia informacija. Prašome išsamiai susipažinti.

Atmintukai, paaiškinantys kaip reikia elgtis, turėjus didelės rizikos kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje:

 1. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas.
 2. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas.
 3. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą.
 4. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą.
 5. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą.

Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-ALGORITMAI

ŠMSM informacija

 Saugumo sąlygos

2021-09-13

 1. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos principo. Vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos.
 2. Vaikai maitinami grupės patalpose, o jei jose nėra sąlygų – bendroje valgymo salėje, tačiau vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas.
 3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
 4. Pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturi kontakto su vaikais, o skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas arba turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.
 5. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.
 6. Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.
 7. Sudaromos sąlygos matuoti vaikų, vaikus atlydinčių asmenų ir darbuotojų temperatūrą. Sergantys vaikai negali būti priimami.Jei darbuotojui pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., jis nedelsdami turi palikti ugdymo patalpas.
 8. Darbuotojai ir kiti suaugusieji dėvi kaukes  ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose.

COVID-19 grėsmės mažinimo planas

Covid-19 užsikrėtimo atvejo išaiškinimo komisijos sudėtis:

Direktorė – Vida Kisielienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Rita Juškovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Jolanta Gaidelienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Rita Drobužaitė

Atsižvelgdami į augantį COVID-19 susirgimų skaičių, kviečiame visus priminti apie skiepų svarbą bei naudą savo artimiesiems ir jei to kol kas nepadarėte patys, nedelsti ir pasiskiepyti! Juk tai pagrindinis kelias į pandemijos suvaldymą.

Pažymime, kad skiepijimo procesas yra nepaprastai svarbus norint greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo tempą, apsaugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybes.

Primename, kad nepasiskiepiję švietimo darbuotojai ir toliau išlieka viena iš prioritetinių testavimo grupių ir turi testuotis profilaktiškai.

Akcentuojame, kad atnaujintas Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas sąrašas.  Taip pat pabrėžiame, kad šiuo metu yra sudarytos visos galimybės patogiai ir greitai pasiskiepyti.

Jūsų patogumui po  Vilnių keliauja skiepobusas, kuriame skiepijimas vyksta be išankstinės registracijos. Skiepobuso grafikas https://docs.google.com/document/d/1GookgojrSwF0pXr9K_FHZdpbDGtvEiDDjjRcAzzeX74/edit

Skiepytis galima ir užsiregistravus https://vakcina.vilnius.lt/

Jums ar artimiesiems kyla papildomų klausimų? Sveikatos apsaugos ministerija dalinasi aktualia informacija apie vakcinacijos naudą, eigą bei atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus. Visa tai rasite prisegtą laiške. Daugiau informacijos apie akciją rasite ir Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje.

Būkime sveiki!

2021 m. kovo 20 dienos Nr. V-598 Įsigalioja 2021-03-23

„DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2fa2a3f28b4e11eb998483d0ae31615c

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

 1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip

„4.2. neatliekami asmenims:

4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;“.

 1. Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, neformalųjį profesinį mokymą organizuojančių įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

 1. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.17 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

Akcentuojame, kad asmenims persirgusiems COVID-19 liga ar vakcinuotiems pagal pilną skiepijimo schemą, profilaktinių tyrimų nereikia atlikti 180 dienų nuo patvirtinto COVID-19 testo rezultato arba vakcinacijos pilna skiepijimo schema.

Taip pat norime pasidalinti NVSC organizuotos konferencijos „Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“ pristatymų medžiaga ir vaizdo įrašu.

Juos rasite NVSC interneto svetainėje, adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-konsultacijoje-specialistai-primine-kaip-iveikti-mokyklu-bendruomenems-kylancius-issukius-medziaga