home sitemap wheelchair

administratorius

1 2 3 41

“Svirpliukų” grupės vaikai ir mokytojos Inga ir Rasa vyko į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Edukacinėje valandėlėje “Rytmečio skaitiniai” edukatorė vaikams skaitė knygelę apie draugystę “Įkyrūs triušiukai”. Su vaikais kalbėjomės apie kūrinį, veikėjus, iliustracijas.
Bibliotekos “Mažųjų erdvėje” vaikai turėjo galimybę patys rinktis knygeles, jaukią vietą jų žiūrinėjimui.
Grupėje reflektavome savo estetinius potyrius pasakojant, piešiant savo įspūdžius.
Šios edukacijos metu vaikai ugdėsi saugaus elgesio įgūdžius gatvėje, autobuse, bibliotekoje. Vaikai domėjosi knygelėmis, rašytine kalba bei sužinojo apie bibliotekos svarbą ir veiklą.

Džiaugiamės, kad Vilniaus m. gamtamokslinėje konferencijoje ,,Pagranduko” bendruomenei buvo įteikta LR Seimo narės prof. habil.dr.Vilijos Tarnamadzės padėka už gamtamokslinį  švietimą.

Dėkoju visai bendruomenei: darbuotojams už edukacinių aplinkų kūrimą ir priežiūrą; tėveliams už gamtamokslines dovanas (šermukšnius, šilauoges, spanguolyną, gėles, paletės ir kt ); vaikučiams už augalėlių laistymą, savo mini daržiukų ravėjimą, už tai, kad mokytojų vedini noriai mokosi pažinti gamtos paslaptis.
      Direktorė Vida Kisielienė

Lapkričio 22d. „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis Rasa Balčiūniene ir Orinta Cibulskyte lankėsi Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Bibliotekoje vaikai dalyvavo edukacijoje „Prisijaukinkime pasaką“. Kaip prisijaukinti pasaką  vaikus mokė bibliotekininkė Svetlana ir dailininkė Kristina. Edukacijos metu vaikai atidžiai  klausėsi skaitomos pasakos, ją iliustravo, o vėliau savo piešinius stebėjo gražiame spektaklyje ir tuo labai džiaugėsi. Po spektaklio vaikų laukė „magiška“ ekskursija po biblioteką. Po ekskursijos grupėje vaikai reflektavo savo estetinius potyrius- savo įspūdžius išreiškė kalba, piešiniais, kuriamomis pasakų knygelėmis. Edukacijos metu buvo lavinami socialiniai, pažintiniai, kalbiniai ir meniniai gebėjimai.

Lapkričio 22d. lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas” įvyko Naujamiesčio ikimokyklinių įstaigų metodinė konferencija ,,Gamta žaidžia” , į kurią atvyko ir paskaitas skaitė Vilniaus m.savivaldybės ekologė dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus kolegijos lektorė Kazytė Verbickienė.Vilniaus m.savivaldybės Ikimokyklinio skyriaus specialistas Valerijus Mordas padėkojo bendruomenei už inovatyvus veiklas ir perdavė vicemerės Editos Tamošiūnaitės padėką.Naujamiesčio metodinio būrelio pirmininkė Martyna Komparskienė dėkojo ir   linkėjo bendruomenei dar daugiau įdomių veiklų . Savo išradingus pranešimus pristatė lopšelio-darželio ,,Aušrelė” mokytoja Jolita, lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” mokytojos Rasa O., Rasa V., Jolita, Evelina . Direktorė  Vida susirinkusiems papasakojo, kaip darželio kieme atsirado žydinti pieva, kuri suteikė džiaugsmo kiekvienam praeiviui. Gamtamokslinė tema svarbi ikimokykliniame ugdyme.Vaikas turi žolėje pastebėti vabalėlį ir jo neskriausti, vaikas gali pamatyti grožį paprastoje pievelėje, vaikas gali rasti nusiraminimą gamtoje…

Jei tik laiku supras gamtos stebuklų reikšmę.

Š. m. lapkričio 16-ąją lopšelio-darželio vaikai minėjo tarptautinę Tolerancijos dieną. Vaikai su mokytojais diskutavo apie tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus,  skaitė pasakas, kuriose yra daug pavyzdžių apie bendrystę. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis- Tolerancijos namas.  Vaikai  piešė, konstravo namus, kuriuose gyvena skirtingi kaimynai,  organizavo piešinių parodą, dainavo draugystės dainas, šoko šokius. Kuo anksčiau vaikai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.

Lapkričio 9,10 d.d. darželyje įvyko tėvų komitetų susirinkimai, kurių metu diskutavome aktualiais klausimais ir ir išrinkome 1 narį  į įstaigos tarybą.
Su tėveliais aptarėme strateginio, metinio bei viešųjų pirkimo planų rengimą, neformalaus ugdymo organizavimą, kalėdinių renginių organizavimą įstaigoje.
Įstaigos tarybą papildė nauji nariai. Sveikiname naujai išrinktus įstaigos tarybos narius ( iš Beržyno gatvės):
direktorės pavaduotoją Dalią, muzikos mokytoją Vigidiją, mamą Kristiną iš ,,Svirpliukų” grupės.
Linkime naujų idėjų ir laukiame pasiūlymų.

Lapkričio viduryje gamta panyra į sapną. Lapkričio 11 d. minima Martyno vardo diena, o  ,,Pagranduko,, bendruomenė švenčia Žibintų šventę.

Tegul kiekvieno širdyje gyvena Šviesa.

Š.m. lapkričio 9 d. įstaigoje svečiavosi Liaudies instrumentų studija su muzikine-edukacine programa „Daugiatautė Lietuva“.  Ši programa- tai prevencinė priemonė, kurios pagrindinis tikslas suvokti susitelkimą, vienybę, pagarbą sau ir kitiems. Edukacinio koncerto metu mažiesiems klausytojams vaikiška kalba buvo pateikta istorija apie tautinių mažumų atsiradimą Lietuvoje.

1 2 3 41