home sitemap wheelchair

administratorius

1 2 3 56

Lietingą birželio 14-osios rytą ,,Saulyčių” grupė išsiruošė į kino teatrą. Vaikai vyko žiūrėti animacinio filmo apie emocijas ,,Išvirkščias pasaulis 2″ bei sužinojo, kokios emocijos gyvena mumyse, kaip jos veikia mus bei kaip reiktų jas tinkamai valdyti.

Tikimės, jog ši patirtis padės jiems geriau suprasti savo ir kitų emocijas, ugdyti socialinius įgūdžius, mokytis supratingumo. Išvyka vaikams suteikė smagių ir džiaugsmingų emocijų bei padėjo gerinti saugaus eismo gatvėje įgūdžius.

Raminta Matijošiūtė

Gegužės pabaigoje birželio pradžioje  mūsų darželis organizavo aplinkos tvarkymo akciją- talką „Į pagalbą gamtai“. Renginys organizuotas vykdant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“.  Labai svarbu ikimokykliniame amžiuje vaikams skiepyti meilę gamtai, aplinkos saugojimui, kurioje gyvena, žaidžia, auga. Talkos- akcijos metu vaikai sužinojo apie švarios gamtos svarbą, aiškinosi ,diskutavo, kodėl reikia saugoti savo aplinką ir gamtą, kaip kiekvienas galime prisidėti prie aplinkosaugos siekių, tvirtinti atliekų rūšiavimo įgūdžius, saugaus ir etiško elgesio gamtoje taisykles.

„Drugelių“ ir „Saulyčių“ grupės vaikai su mokytojomis akcijos metu rinko šiukšles Amatų skvere, „Žiogelių“ grupės vaikai  rinko šiukšles Vingio parke. Išrūšiavę jas patalpino į atitinkamus konteinerius. Visi vaikai darė tai su dideliu noru ir ateityje planuoja tai pakartoti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jolita Andrijauskienė

        Raminta Matijošiūtė

        Rasa Vencel

Mokytojai mokymuose tobulino gamtamokslinę kompetenciją

Jau ne vienerius metus mūsų lopšelis-darželis bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio specialistais visuomenės aplinkosauginio švietimo, vaikų gamtinio ugdymo srityje. Šiais metais mes vėl laimėjome Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“. Jau tradicija tapo kiekvienais metais, prieš Jonines, organizuoti augalų pažinimo mokymus, kuriuose aptariami  augalų naudojimo vaikų ugdyme metodiniai klausimai. Šiais metais mokymų tema buvo Lietuvos gamtinės aplinkos raida, Lietuvos flora ir jos apsauga, samanos, žiedų ir žiedynų įvairovė. 2024 m. gegužės 30 d. vykusiuose mokymuose buvo pristatytas Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ kartu su lektore, VMS ekologe, gamtos mokslų daktare Ona Motiejūnaite 2023 metais parengtas ir išleistas augalų pažinimui ir naudojimui edukacijoms metodinis leidinys „Pažinkime, tyrinėkime, saugokime augalus“. Mokymai padeda pedagogams dar geriau pažinti mūsų šalies gamtą, plačiau naudoti leidinio medžiagą savo darbe, tobulinti vaikų ugdymosi gamtoje kompetencijas.

Lektorė, VMS ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, supažindino mokytojus su pagrindinių Lietuvos floros augalų sistematinėmis grupėmis. Lektorė atnešė gausybę augalų pavyzdžių, todėl kiekvienas mokymų dalyvis galėjo tyrinėti turint augalą rankose, ugdytis jo identifikavimo įgūdžius. Dalyviai pasigamino samanų stendus, kuriuos  galės eksponuoti grupėse. Susipažinta su asiūkliais, nagrinėti ir kiti augalų prisitaikymo prie aplinkos pavyzdžiai, akcentuojant, kad gamta yra geriausia kūrėja, jos kūriniai yra tobuli. Nagrinėta žiedų ir žiedynų sandara, didesnį dėmesį skiriant graižo sandarai. Išnagrinėta lubino žiedai, surastos visos „laivelio“ dalys (burė, laivelis, irklai). Ypač dalyvius sudomino miglinių šeimos augalų pavyzdžiai, kuriuos panaudojo kuriant augalų pažintinį stendą. Aptarta ir kokie augalų vardai susiję su gyvūnais: šunažolė, kiškio ašarėlės, kiškiakopūstis, žvirbliarūtė ir kt. Mokymai vyko intensyviai tyrinėjant, kuriant stendus augalų apsuptyje. Visa darželio bendruomenė puoselėja žydinčias pievas įstaigos teritorijose, todėl smalsu bus stebėti, kada ir kokie augalai suvešės. Užsėta ir pradeda augti dobiliukų pieva (dobilas – 2024 metų Vilniaus žaliųjų edukacinių erdvių augalas).

Dėkojame gamtos mokslų daktarei Onai Motiejūnaitei už nuoširdų bendradarbiavimą, meilės gamtai puoselėjimą bei naujų idėjų žaliųjų edukacinių erdvių kūrimui inspiravimą.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Direktorė Jolanta Gaidelienė

Gegužės 30 d. – Traukiniautojų dieną – ,,Saulyčių“ ir ,,Bitučių“ grupių vaikai paskutinį pavasario ketvirtadienį, lydimi mokytojų ir mamyčių išsiruošė į kelionę traukiniu, kurios galutinis tikslas – Trakai. Vaikai su nekantrumu laukė kelionės traukiniu, o kai kuriems tai netgi buvo pirmas kartas važiuojant šia transporto priemone. Nukeliavę į Trakus,  vaikai pasivaikščiojo pakrante, apžiūrėjo pietinę miesto dalį, pasivaišino ledais ir net turėjo laiko pažaisti vietinėje žaidimų aikštelėje. Į darželį nors ir pavargę, bet grįžo labai laimingi ir pilni smagių įspūdžių. Ypatingai dėkojame lydėjusioms mamytėms ir ugdytinės Medūnės mamai už pasiūlytą idėją!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Raminta Matijošiūtė

Žirniukų grupėje vyko projektas – edukacija. Susipažinome su odontologo darbu. Labai džiaugiamės ir dėkojame Mato tėčiui odontologui Linui Antanui už tokią dovaną ir savo laiką skirtą mūsų vaikams. Vaikai labai noriai dalyvavo veikloje. O kurie nenorėjo savo dantukų parodyti,tiesiog klausėsi ir stebėjo kitus vaikus.

Mokytojos Loreta Eičienė, Jūratė Murauskė

Gegužės 17 d. šventėme Vaikų dieną. Jau nuo ankstyvo ryto mokytojos su ugdytiniais darželio kieme žaidė žaidimus, pūtė muilo burbulus, piešė, įveikė įvairias sportines rungtis, šoko ir dainavo.

Pasistiprinę gardžiais pusryčiais vaikai darželio kieme pasinėrė į lobio paieškas. Kad rasti užuominas, kur slepiasi lobis, reikėjo  atlikti daug  įvairių užduočių: pašokinėti, suploti  ir atsitūpti, surasti tam tikrų augaliukų ar iš gamtinės medžiagos sudėlioti savo grupės simbolį. Atlikę visas užduotis vaikai gavo žemėlapį su nuoroda kur paslėpti lobiai.  Lobis buvo surastas. Valio!!! Toliau linksmybės ir vaišės.

                                                                                                                                                                                                                      L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Jolita Andrijauskienė

Projektas- nakvynė “Stebuklų naktis darželyje” – “Svirpliukų” grupės tradicija. Vaikai, grupės mokytojos Inga, Rasa, Renata bei priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa ir Orinta sudarė puikią komandą įgyvendinant šį projektą. Vaikų tėveliai taip pat prisidėjo parūpindami gardžių užkandukų piknikui pievelėje. Diskoteka, orientacinis žygis darželio teritorijoje sutemus, lobio paieškos, kino seansas prieš miegą- tai puikių emocijų kupina patirtis. Per vieną vakarą patiriama ir išmokstama tiek daug naujų dalykų, tobulinami savarankiškumo ir savitvarkos įgūdžiai, gebėjimas laikytis susitarimų, skatinamas bendradarbiavimas įveikiant kilusius iššūkius. Ir, žinoma, stiprėja bendrumo su grupe jausmas. Neabejotinai, šis vaikystės nuotykis nuguls tarp gražiausių vaikų prisiminimų.

Mokytoja Inga Bagonienė

1 2 3 56