Gerbiami Tėveliai (Globėjai),
Informuojame, kad pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 2023-09-01 gali būti ugdomi šie vaikai:
• 2017 m. gimimo vaikai (Priešmokyklinio ugdymo programa (toliau – PU) yra PRIVALOMA);
• 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-31 d. informuoti įstaigos vadovą);
• 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo.
Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.
• 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. gimimo – rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
Atkreipiame dėmesį, kad https://svietimas.vilnius.lt/ teikiama vieša informacija apie darželių eiles.
Primename, kad kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.
Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k.d. turės pasirašyti ugdymo sutartis. Nuo balandžio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.
Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.
Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo.
Gali būti animacija