Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimas Nr. 1-1805 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488


Informacija dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigas 2023 m.

Švietimo įstatymo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr 7 str. 3

dalies redakcija  numato nuo 2023-09-01, kad ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus (vaikams gimusiems 2019 m.).

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių pokyčių kai kuriose mokyklose ir darželiuose, su vadovais susisieksime individualiai.
  • nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis. Bus griežtai patikrintos kiekvienos įstaigos galimybės priimti daugiau vaikų
  • nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis
  • nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams
  • grupių formavimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Svarbu:

  • tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.
  • sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintas teritorinis priskyrimas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46395ef0969211ed8df094f359a60216

(Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 30-138/23 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“).

Kilus klausimų ar neaiškumų, maloniai prašome kreiptis į ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresniąją specialistę Danutą Juškienę, tel. Nr. +370 612 52 288, el. p. danuta.juskiene@vilnius.lt


Gerbiami Tėveliai (Globėjai),
Informuojame, kad pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 2023-09-01 gali būti ugdomi šie vaikai:
• 2017 m. gimimo vaikai (Priešmokyklinio ugdymo programa (toliau – PU) yra PRIVALOMA);
• 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-31 d. informuoti įstaigos vadovą);
• 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo.
Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.
• 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. gimimo – rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
Atkreipiame dėmesį, kad https://svietimas.vilnius.lt/ teikiama vieša informacija apie darželių eiles.
Primename, kad kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.
Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k.d. turės pasirašyti ugdymo sutartis. Nuo balandžio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.
Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.
Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo.
Gali būti animacija