Vilniaus lopšelyje-darželyje “Pagrandukas” maistas vaikų maitinimui ruošiamas vietoje, pagal patvirtintą valgiaraštį, vadovaujantis maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašu. Maitinimą prižiūri darželio dietistė Rita Drobužaitė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

 

Adresu Mindaugo g. 15A

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 1-3 m. vaikams 2022

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 4-7 m. vaikams 2022

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis pienui alergiškiems vaikams 2022