Vilniaus lopšelyje-darželyje “Pagrandukas” maistas vaikų maitinimui ruošiamas vietoje, pagal patvirtintą valgiaraštį, vadovaujantis maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašu. Maitinimą prižiūri darželio dietistė Dovilė Zupkė.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Adresu Mindaugo g. 15A, Beržyno g. 7A

15 dienų perspektyvinis vaikų maitinimo valgiaraštis 2-3 ir 4-7 m. vaikams 2023

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 4-7 m. netoleruojantiems kviečių ir miežių vaikams 2023

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis pienui alergiškiems vaikams 2022