kindergarten-lesson-plans1

Ugdymo programos

 

Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa – Pagrandukas“ .

Programa Pagrandukas 2017

5-6 m. vaikų amžiaus grupėje įgyvendinama tarptautinė programa “Zipio draugai”. Programa siekia pagerinti vaiko emocinę savijautą, padėdama jam įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.