VAIKO GEROVĖS KOMISIJA DARŽELYJE

 

Mūsų tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką darželyje.

Mes rūpinamės psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos kūrimu bei auklėtinių ugdymosi sėkme.

Vertiname specialiuosius ugdytinių ugdymosi poreikius, teikiame siūlymus ir rekomendacijas tėvams, auklėtojams dėl specialistų pagalbos, ugdymo programų siekiant sudaryti aukletiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlome tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos. Teikiame informaciją tėvams ir kitiems darželio bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes darželyje ir už jo ribų.

 

Kilus klausimams kreitis e. paštu rastine@pagrandukas.vilnius.lm.lt arba skambinti tel. 8 5 233 9226.

 

Kriziu valdymas