home sitemap wheelchair

„Ei, Darželi! Išeinu…

Šiuo pramintu takeliu

Mokykla man jau mojuoja,

Naujais nuotykiais vilioja“

 

2021 m gegužės mėnesio 28 d. darželyje įvyko „Saulyčių“ grupės vaikų išleistuvių ceremonija. Kaip pasakė renginio vedėja – muzikos mokytoja Olga Augustinavičienė-,, net pats Dangus ir Saulė džiaugėsi užaugintomis „saulytėmis. Šventėje   dalyvavo ugdytinių tėveliai, darželio direktorė Vida Kisielienė, direktorės pavaduotoja Jolanta Gaidelienė, ugdytinių pasveikinti atėjo pirmoji mokytoja Danutė Zubrickienė, kuriai  „Saulyčių“ grupės vaikai perdavė simbolinį darželio raktą.

Grupės mokytoja Vitalija Pačkauskienė dėkojo vaikams už tai, kad leido kartu keliauti per vaikystės pasaką, už jų išradingumą, kūrybiškumą, sparnuotas frazes,  linkėjo prisiminti visas vertybes, kurias kaip sėklas pasėjo vaikų širdyse, linkėjo sėkmės, drąsos ir užaugti dorais Lietuvos piliečiais. Padėkojo tėveliams už pagalbą, supratimą, bendradarbiavimą.

Vaikai atsisveikino su darželiu: Alisa savarankiškai išmoko eilėraštį, kiti vaikai dėkojo  mokytojoms, kad buvo gera „ pasiguosti mylinčiam glėby“, dėkojo „už pasakas, už smagų ryto ratą ir kartu dainuotas daineles; dainavo apie vaikų žemę, laiko ratą, kad jau metas keliauti su kuprinėm ant pečių, šoko šokį „Laikrodukas“.

Darželio direktorė Vida Kisielienė pasveikino vaikus, jų tėvelius , mokytojus,  pasidžiaugė užaugusiais ir daug ko išmokusiais vaikais, įteikė ikimokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimus ir atminimo dovanėles: maišelyje buvo nauja Salemono Paltanavičiaus knyga „Kas nudažo pasaulį“ ir knygelė-metodinis  leidinys „Užduotys mažiems ir dideliems“, sudaryta iš mokytojų sugalvotų užduočių nuotoliniam ugdymui.

 Direktorė dėkojo aktyviausiems tėveliams už pagalbą organizuojant ugdymą įteikdama padėkos raštus Elvyrai Vilkienei, Vidai Konstantinovai, Indrei Leškevičienei ir Pavelui Ždanovič.

Tėvų komiteto atstovė Vida Konstantinova nepagailėjo gražių žodžių už rūpestį, meilę, ilgas valandas, praleistas su vaikais. Ugdytinių tėvai padovanojo darželiui suolelį su vaikų vardais ir pavadino jį „pavargusioms mažoms ir didelėms kojytėms“ . 

Grupės mokytoja Vitalija pakvietė vaikus nepamiršti darželio, aplankyti, pasėdėti ant suolelio, papasakoti kaip sekasi….

Laimingo kelio jums , mūsų darželio „saulytės“-spinduliukai !

              Dėkoju visiems, prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos kūrimo : direktorės pavaduotojai Jolantai už rūpestį visais techniniais dalykais, muzikos mokytojai Olgai  už dainelių parinkimą ir muziką, mokytojui Domantui už  filmavimą, mokytojoms Birutei, Jolantai, Danutei, Jolitai už stendų puošimą, Ramintai už scenos paruošimą, visam darželio „Pagrandukas“ kolektyvui, nes visi mes rodom pavyzdį vaikams, kad esame komanda, kuri gali įveikti visus sunkumus.

 

 

„Saulyčių grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Pačkauskienė