home sitemap wheelchair

Jei pasirašyta dvišalė sutartis (tėvelių ir direktorės), jau Jūsų sūnus ar dukra yra Vilniaus lopšelio – darželio,,Pagrandukas‘‘ ugdytinis. Sveikiname.

Primename, kad visi tėveliai iki rugsėjo 1d.turi apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą. Vaiko sveikatos duomenis matys per e. sistemą atsakingas asmuo. Popierinių pažymų nešti nebereikia.

Su Jumis el. paštu ar telefonu bus susisiekta asmeniškai ir pranešta apie grupės tėvų susirinkimą.

Prašome susipažinti su rekomendacijomis tėveliams adaptaciniu laikotarpiu. Svetainės turinys Tėveliams.

Vadovybė