home sitemap wheelchair

Ruduo… Skaisčios ir didelės rugsėjo žvaigždės,

miškais ir paupiais braidantis rūkas,

kaip ir sidabrinių voratinklių raštai ryto rasos išpraustose žolėse –

tai dar vienas nužydėjusios vasaros šypsnys.

Atrodo, vakar išgyvenome Rugsėjo 1-osios jaudulį,

o šiandien, eidami per lapų spalvų margumyną,

norime išsakyti pačius prasmingiausius ir šilčiausius jausmus

 Jums, mūsų mokytojai.

Su Mokytoja diena!

 

 

Mūsų šaunieji mokytojai