home sitemap wheelchair

Vilniaus miesto lopšeliai-darželiai ,,Pagrandukas“ ir ,,Beržynėlis‘‘ kartu parengė  ir  laimėjo Vilniaus m. savivaldybės paskelbtą gamtamokslinį projektą ,, Mokausi iš gamtos‘‘ (pavadinimą sugalvojo projekto rengėjai-mokytojai).

Laimėta suma – 3 730 eur.

Sveikinimai visai bendruomenei.

Projekto uždaviniai ir veiklos

Eil. nr. Projekto uždaviniai Veiklos
1. Suteikti pedagogams ir vaikams žinių apie gamtą ir jos apsaugą,  padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, puošti; tobulinti bendruomenės kompetencijas aplinkos apsaugos srityje. Ugdomoji aplinkosauginė veikla ir metodinės medžiagos rengimas1.1. Bendruomenės šventė „Laukiu Rudenėlio“

1.2. Paskaita ,,Oro kokybė“

1.3. Metodinis leidinys šalies pedagogams „Vaikų tyrinėjimų paslaptys“.

1.4. Klimato kaitos savaitė „STEAM dirbtuvės“

1.5.  Metodinė-praktinė  konferencija respublikos pedagogams, tėvams  ,,Gamta žaidžia.‘‘

1.6. Foto konkursas „Naujamiesčio  kraštovaizdžio spalvos“

2. Tobulinti teorinius  bei praktinius  bendruomenės įgūdžius saugoti gamtą kuriant ir naudojant edukacijai žaliąsias edukacines erdves ir atnaujinant esamas Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas, veikla edukacinėse erdvėse2.1.Edukacinių tentų biologinės įvairovės  tema įrengimas darželio teritorijoje esančiose edukacinėse erdvėse.

2.2. Pamokėlės biologinei įvairovei pažinti. Edukacinių tentų biologinės įvairovės  tema naudojimas edukacijai.

2.3. Pažintinės pamokėlės kieme.

2.4. Mini darželių priežiūra ir edukacinė veikla juose.

2.5. Pažintis su pievų augalu- rasakila. Rasakilos stebėjimai, pasakojimai apie rasakilą.

3. Projekto rezultatų apibendrinimas, sklaida, refleksijos 3.1. Veiklų aprašų rengimas ir informacijos sklaida interneto puslapiuose.3.2. Kiekvieno mėnesio pabaigoje parengti detalų kito mėnesio veiklų planą ir jį teikti Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui.

3.3. Baigiamasis projekto renginys.

3.4. Ataskaitos Savivaldybei parengimas

Apie projekto vykdomas veiklas bus skelbiama svetainėje.