home sitemap wheelchair

Fizinio aktyvumo skatinimo tikslas -stiprinti ugdytinių sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti integruotą ir darnią sveikos gyvensenos ugdymo sistemą. Stengiamės sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, žaisti, bendrauti ir pažinti pasaulį, vadovaujantis smagaus ir sveiko žaidimo metodika. Fizinio aktyvumo skatinimo būdai: kasdieninė rytmetinė mankšta, fizinio lavinimo valandėlės, judri vaikų veikla gryname ore, savaiminis judėjimas, sportinės pramogos, sporto šventės, varžybos, išvykos.

2022 m. įstaigos strategijoje numatyta kurti modernią edukacinę aplinką. Džiaugiamės, kad dar šiais metais suspėjome įrengti sporto aikštelę su specialia danga. Nuo šiol vaikai sporto aikštelėje galės žaisti krepšinį, kvadratą, atlikti įvairius pratimus, dalyvauti estafetėse, varžytis…

Spalio 12 d. iškilmingai buvo atidaryta nauja sporto aikštelė darželio kieme. Direktorė Vida perkirpo raudoną juostą- visi plojo…Aikštelė atidaryta, nuo šiol  joje galima sportuoti.

Aikštelės atidaryme dalyvavo ir darželio partneriai: lopšelio-darželio ,,Mažylis‘‘ direktorė Lidija ir pavaduotoja Goda.

Po atidarymo buvo organizuotos virvės traukimo varžybos. Kas stipresnis…Vaikai nepasidavė mokytojams…O už pastangas grupių vaikai buvo apdovanoti medaliais.

Įstaigos teritorija bus nuolat papildoma naujomis šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, kurios  bus pritaikytos ugdyti ir lavinti sveikus ir saugius vaikus.

                                                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta