home sitemap wheelchair

Štai ir vasara atsisveikina su mumis. Greit rugsėjis,o tai ženklas, kad prasiseda nauji mokslo metai.

                                                       Kaip pradėsime juos…

1.Jau dabar vyksta naujai atvykusių vaikučių pasirengimas adaptacijai, vedami  tėvelių pokalbiai su vadovybe ir pedagogais.

2.Rugsėjo 1-osios šventė vyks darželio kieme 10.00 val. Dėl paskelbtois ekstremalios situacijos kviečiame dalyvauti vaikučius, jų mokytojus ir šiais mokslo metais priimtų vaikučių tėvelius. Rekomenduojame dėvėti kaukes,. Šventė bus trumpa, bet džiaugsminga.

Lietui lyjant šventė vyks salėje.

3.Rugsėjo mėn.pabaigoje vyks grupių tėvų susirinkimai. Bus išrinkti Tėvelių komitetai. Datos bus suderintos su tėveliais  ir vadovybe.

                                                      Naujovės ugdyme

1.Ikimokyklinio ugdymo programą,,Pagrandukas’’ papildys  programą ,,Zipio draugai’’(5-6 m. amžiaus  grupėse).

2.Tęsiamas 2020 m. pradėtas įgyvendinti  Naratyvinio  žaidimo metodas, bus taikomas  visose  amžiaus grupėse.

3.Tęsiamas 2021 m. laimėtas gamtamokslinis projektas ,,Mokomės iš gamtos’’,bus vykdomas visose grupėse.

4.Įrengti edukaciniai tentai iš laimėto gamtamokslinio projekto ,,Mokomės iš gamtos” lėšų,bus vykdoma vaikučių gamtamokslinė šviečiamoji bei patyriminė veikla.

 

2021-22 m. m. planuojamas neformalusis ugdymas(būreliai).

 

Rugpjūčio mėn. Vilniaus m. savivaldybė organizavo konkursą per sistemą ACTIVE Vilnius. Nugalėtojai mūsų darželyje:

 

  1. Šokių būrelis (3-6 m. vaikai), darbo laikas:

antradieniais-15.30-16.00 val. ir 16.30-17.00, ketvirtadieniais- 15.30-16.30 val., vadovas   Marija, el.p.info@motus.lt

 

  1. Baleto būrelis (3-6 m. vaikai) , darbo laikas:

antradieniais- 16.00-16.30 val.,ketvirtadieniais- 16.30-17.00 val., vadovas Nailia  tel.:867271648; el.p. adigamova.nailia@gmail.com

 

  1. Keramikos būrelis (3-6 m. vaikai),darbo laikas:

trečiadieniais- 15.00-16.00 val.,   vadovas Gvidas,   tel.: 8 68812042; el. p. raudonius@gmail.com

 

  1. Anglų kalbos būrelis(galės lankyti 4-6 m. vaikai),darbo laikas:

 

antradieniais, ketvirtadieniais- 15.30-18.00 val.,  vadovas  Sergejus,  tel. 8 60405032, el. p. sergemonoshow@gmail.com;

 

  1. Karatė būrelis,(galės lankyti 4-6 m.vaikai), darbo laikas :

pirmadieniais, trečiadieniais- 15.30-16.30 val., 8 672 08029, registracija į būrelį  el.p. https://budora.lt/karate-treniruotes-vaikams/.

 

  1. Robotikos būrelis (galės lankyti 4-6 m. vaikai), darbo laikas:

pirmadieniais, pentadieniais- 15.00-17.30 val., vadovas  Povilas, el.p. povilas@robotikosakademija.lt

7.  Dailės ir žaislų gamybos  būrelis (galės lankyti 4-6 m. vaikai), darbo laikas:

trečiadieniais – 16.00-18.00 val., vadovas Vida, tel. 868497973, el. p. vaikamsjoga@gmail.com

        Prašome registruotis.

                                                    Pedagogų veikla

1.Logopedė Kristina įvertins vaikučių poreikius,gebėjimus ir susisieks su kiekviena šeima.

Bus parengtas vaikų logopedinių užsiėmimų grafikas( iki spalio 1 d.).

Bus parengti visų grupių muzikos bei fizinio lavinimo veiklų grafikas iki rugsėjo 1d.(matysite įstaigos svetainėje  UGDYMAS).

                                                           Svarbu

1.Sugriežtinti  mokesčių už vako ugdymą ir maitinimą terminai. Prašome laiku sumokėti, nes nuolat gausite priminimus iš darželio ir buhalterijos.

2.Vaiką atvesti į iki 9.30 val. arba informuoti mokytoją.

  1. Paimti vaiką iš darželio iki 18.00 val.
  2. Nuolat ( ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę) jungtis prie sistemos “Manodienynas” ir skaityti laiškus, stebėti vaiko pažangumą.

5.Laiku mokėti mokestį už ugdymąsi ir maitinimą.

 

Lengvų ir sėkmingų Jums mokslo metų.

 

Pagarbiai

direktorė Vida Kisielienė