home sitemap wheelchair

Š. m. spalio 27 d. mūsų lopšelio-darželio „Boružėlių“ ir „Šypsenėlių“ grupių mokytojai pristatė  Naratyvinio žaidimo įgyvendinimo darbo patirtį VDU Švietimo akademijos mokslininkėms, psichologėms bei devynių Vilniaus miesto darželių, taip pat laimėjusių projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms. Naratyvinis žaidimas“, mokytojams.

Visiems šiuo laikmečiu svarbu žinoti, kad Naratyvinio žaidimo metodas yra pripažintas pasauliniu lygiu. Naratyvinis žaidimas-vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kartu su specialių žinių turinčiais mokytojais kuria bendrą siužetą. Tai kūrybiškas ir nestereotipinis užsiėmimas. Žaidimo  metu didelę reikšmę atlieka mokytojai, kurie kartu žaidžia, bet tuo pačiu metu ir  stebi, analizuoja  bei  fiksuoja  kiekvieno vaiko raidą, gebėjimus ir pasiekimus. Svarbiausia šiame žaidime- gero pasakojimo, kuris „užkabins“ ir privers įtempti ausis, pasirinkimas.

„Boružėlių“ grupės mokytojos Rasa ir Evelina kartu su 3- 4metų  amžiaus  vaikais  pasirinko pasakojimą „Mikė Pūkuotukas. Niekada neįsileisk nepažįstamų“ , o „Šypsenėlių“ grupės mokytojos Daiva ir Justina  su 4-5 metų  amžiaus vaikais pasirinko pasaką „Raudonkepuraitė“.

Pasakojimas ir pasaka, patekę į kūrybingų, žaismingų mokytojų, sužadinusių savo ugdytinių smalsumą ir kūrybiškumą, rankas, išsiplėtojo į visai netikėtus ir nuo pirminio varianto gerokai nutolusius siužetus. Vaikai kiekvieno žaidimo laukia kaip stebuklo, persikūnija į savo sugalvotus personažus, patys vysto siužetą, siūlo idėjas mokytojoms, lavina savo socialinius, problemų sprendimo, emocijų valdymo įgūdžius. Mokytojai, matydami tokius smalsius, kūrybingus vaikus, nuolat ieško naujų idėjų, kaip tą žaidimą plėtoti dar įdomiau. Visi esame šio kūrybinio proceso sūkuryje.

Šių grupių mokytojų darbą VDU Švietimo akademijos mokslininkės įvertino dešimtukui. Buvo  smagu, įdomu, smalsu, kūrybinga visiems. Pristatymą stebėjo direktorė Vida Kisielienė bei Naratyvinio žaidimo kuratorė darželyje, direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gaidelienė. Po pristatymo jos  nuoširdžiai dėkojo  mokytojoms  Rasai, Evelinai, Daivai, Justinai už įstaigos reprezentaciją  bei  kokybišką ir atsakingą Naratyvinio žaidimo metodo įgyvendinimą.