home sitemap wheelchair

2023 m. gegužės 10 d. lopšelio-darželio “Pagrandukas” (Beržyno g. 7A) bendruomenė, įgyvendindama visuomenės aplinkosauginį švietimo projektą “Mokausi iš gamtos”, sėjo natūralią žydinčią pievą. Kuriama žalioji edukacinė erdvė suteiks galimybę ugdytiniams rūpintis ir saugoti gamtą. Žydinti pieva vilios atskrendančius vabzdžius, gėlių žiedų įvairovė skatins vaikus  domėtis, tyrinėti ir pažinti gamtinę aplinką.