home sitemap wheelchair

Lapkričio 22d. lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas” įvyko Naujamiesčio ikimokyklinių įstaigų metodinė konferencija ,,Gamta žaidžia” , į kurią atvyko ir paskaitas skaitė Vilniaus m.savivaldybės ekologė dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus kolegijos lektorė Kazytė Verbickienė.Vilniaus m.savivaldybės Ikimokyklinio skyriaus specialistas Valerijus Mordas padėkojo bendruomenei už inovatyvus veiklas ir perdavė vicemerės Editos Tamošiūnaitės padėką.Naujamiesčio metodinio būrelio pirmininkė Martyna Komparskienė dėkojo ir   linkėjo bendruomenei dar daugiau įdomių veiklų . Savo išradingus pranešimus pristatė lopšelio-darželio ,,Aušrelė” mokytoja Jolita, lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” mokytojos Rasa O., Rasa V., Jolita, Evelina . Direktorė  Vida susirinkusiems papasakojo, kaip darželio kieme atsirado žydinti pieva, kuri suteikė džiaugsmo kiekvienam praeiviui. Gamtamokslinė tema svarbi ikimokykliniame ugdyme.Vaikas turi žolėje pastebėti vabalėlį ir jo neskriausti, vaikas gali pamatyti grožį paprastoje pievelėje, vaikas gali rasti nusiraminimą gamtoje…

Jei tik laiku supras gamtos stebuklų reikšmę.