Nuotolinio ugdymo organizavimas 2021 m.

  1. Ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas kasdien  prisijungiant per Zoom platformą (jei nesusitarta su tėvais(globėjais kitaip).  Ugdymo trukmė iki 30 min.
  2. Ugdant nuotoliniu būdu prisijungimo laiką mokytojai suderina su grupės tėvais (globėjais).
  3. Prisijungimo nuorodas prie ugdomųjų veiklų grupių mokytojai siunčia ne tik tėvams (globėjams), bet ir direktorei bei pavaduotojai ugdymui.
  4. Vienas iš mokytojų, tą dieną dirbančių grupėje, ugdymą organizuoja kontaktiniu (įprastu) būdu, kitas grupės mokytojas – nuotoliniu būdu (rekomenduojama per Zoom platformą, jeigu nėra kitokių susitarimų su tėvais (globėjais).
  5. Kiekvieną pirmadienį iki 10.00 val. grupių mokytojai įkelia tėvams (globėjams) per sistemą „Mano dienynas“ savaitės temą, ugdytinus vaikų gebėjimus, veiklų nuorodas, aktyvias nuorodas, skenuotą ar fotografuotą medžiagą ir pan.
  6. Kiekvieną penktadienį grupių mokytojai vertina vaikų pasiekimus ir pažangą pagal savaitės temą, vertinimus įkelia tėvams (globėjams) per sistemą „Mano dienynas“.
  7. Kiekvieną penktadienį mokytojai sistemina iš tėvų (globėjų) gautą grįžtamąjį ryšį: ugdytinių tėvų laiškus, įkeltas atliktų užduočių nuotraukas, gautą kitą vaizdinę medžiagą, ją analizuoja.
  8. Grįžtamojo ryšio medžiagos bei ugdytinio pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatams sisteminti mokytojai kiekvienam ugdytiniui  sukuria  atskirus elektroninius aplankalus.
  9. Kiekvieną penktadienį iki 17.00 val. grupių mokytojai pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui darbo nuotoliniu būdu elektroninę ataskaitą.

                                           Aptarta  Mokytojų tarybos posėdyje 2021-01-11, prot. Nr. PT- 2.

Nuotolinis ugdymas

Nuo 2020 m. lapkričio 30d. pradedami  nuotoliniai fizinio lavinimo užsiėmimai  per ZOOM platformą. Mokytojas Domantas sportuoti kviečia visų grupių vaikučius savo grupių laikais, tiek darželyje, tiek namuose.

Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę- pirmadieniais ir trečiadieniais.

Jeigu tėveliai, esantys namuose  su vaikučiais, nespėjate prisijungti ar dėl kitų priežasčių  negalite dalyvauti užsiėmime Online, tuomet galite apsilankyti darželio internetinės svetainės www.pagrandukas.vinius.lm.lt  skiltyje „Nuotolinis ugdymas“ –„Fizinis lavinimas“ ir sportuoti kartu su mokytoju Domantu bet kuriuo Jums patogiu laiku.

ZOOM prisijungimų tvarkaraštis:

Boružėlės Saulytės Šypsenėlės Bitutės Pelėdžiukai
Pirmadienis 9:30 – 9:50 10:05 – 10:25 11:15 11:35 10:40 – 11:00 11:50 – 12:20
Trečiadienis 9:30 – 9:50 10:05 – 10:25 11:15 – 11:35 10:40 – 11:00 11:50 – 12:20

Prisijungimo duomenys nuotoliniam fizinio lavinimo užsiėmimui  (informacija  skelbiama ir sistemoje „Mano dienynas“).

Fizinio lavinimo pamoka “Pagranduko” auklėtiniams
https://us04web.zoom.us/j/8990104406?pwd=MHBxK3FUeDAvK2VlWjJ0YUVSVmxjZz09
Meeting ID: 899 010 4406
Passcode: sportas

Taip pat ir meninio ugdymo mokytoja Olga kviečia vaikučius muzikuoti kartu su ja Online  pagal sudarytą tvarkaraštį. Mokytoja prisijungia per Zoom platformą (mokytoja nuorodas dėl prisijungimo prie ZOOM įkelia į sistemą „Mano dienynas“).

DIENOS
DRUGELIAI BORUŽĖLĖS PELĖDŽIUKAI ŠYPSENĖLĖS BITUTĖS SAULYTĖS
ANTRADIENIS 9.30-9.50 11.15-11.35 10.05-11.25 10.40-11.00 11.50-12.15
TREČIADIENIS 9.30-9.45
KETVIRTADIENIS 9.30-9.50 10.40-11.00 10.05-11.25 11.15-11.35 11.50-12.15
PENKTADIENIS 9.30-9.45

Logopediniai užsiėmimai darželyje esantiems vaikams vyksta ZOOM platformoje pagal tvarkaraštį.

DIENOS PELĖDŽIUKAI ŠYPSENĖLĖS BITUTĖS SAULYTĖS
PIRMADIENIS 15.20-15.45 10.10-10.35
ANTRADIENIS 10.30-10.55 10.00-10.25
TREČIADIENIS 15.20-15.45 10.10-10.35
KETVIRTADIENIS 10.30-10.55 10.00-10.25

Logopedė Kristina kalbasi su vaikučiais Online individualiai suderintais su tėveliais jiems patogiais būdais ir laiku.


„Drugelių“ grupėje
– bendraujama telefonu, el. paštais, per Messengerį. Užduotys pateikiamos vaikams Padlet platformoje. Grįžtamasis ryšys, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“;Nuotolinis ugdymas (is) mūsų įstaigoje organizuojamas per sistemą „Mano dienynas“, el. paštais, Zoom, Facebook, Messenger, Viber, Padlet platformose, Google aplinkose:

„Boružėlių“ grupėje – telefonu, el. paštais, uždaroje Facebooko grupėje, per Messenger, Zoom. Grįžtamasis ryšys, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“;

„Šypsenėlių“ grupėje– telefonu, el. paštais,  Viber platformoje. Grįžtamasis ryšys pateikiamas per Viber,  o vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“;

„Saulyčių“ grupėje – telefonu, el. paštais, uždaroje Facebooko grupėje, per Messenger, Zoom. Grįžtamasis ryšys, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“;

„Bitučių“ grupėje – telefonu, el. paštais. Užduotys ir grįžtamasis ryšys, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“;

„Pelėdžiukų grupėje– telefonu, el. paštais. Užduotys pateikiamos Padlet platformoje. Grįžtamasis ryšys, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas sistemoje „Mano dienynas“.

https://www.vilniauspagrandukas.lt/wp-content/uploads/2020/11/Nuotolinio-darbo-ir-ugdymo-si-organizavimo-tvarkos-aprašas-1.pdf