home sitemap wheelchair

Džiaugiamės, kad Vilniaus m. gamtamokslinėje konferencijoje ,,Pagranduko” bendruomenei buvo įteikta LR Seimo narės prof. habil.dr.Vilijos Tarnamadzės padėka už gamtamokslinį  švietimą.

Dėkoju visai bendruomenei: darbuotojams už edukacinių aplinkų kūrimą ir priežiūrą; tėveliams už gamtamokslines dovanas (šermukšnius, šilauoges, spanguolyną, gėles, paletės ir kt ); vaikučiams už augalėlių laistymą, savo mini daržiukų ravėjimą, už tai, kad mokytojų vedini noriai mokosi pažinti gamtos paslaptis.
      Direktorė Vida Kisielienė