home sitemap wheelchair

Mieli naujų vaikučių tėveliai, globėjai,

Sveikinu Jus įsiliejus į lopšelio-darželio “Pagrandukas bendruomenę .

Kviečiu tėvelius į pirmą susitikimą 2022 m. rugpjūčio 24 d.16.30.

 Susipažinsite su darželiu, mokytojais, aptarsime vaikučių adaptacijos klausimus.

Pagarbiai

direktorė Vida Kisielienė

tel.86 722 6273