home sitemap wheelchair

Ikimokyklinio ugdymo ,,Saulyčių ” grupės vaikai sėkmingai baigė tarptautinę programą ,,Zipio draugai”, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tarptautinėje ,,Zipio draugų” programoje dalyvaujantiems vaikams buvo skaitomi pasakojimai apie panašaus amžiaus vaikų ir vabaliuko Zipio nuotykius. Zipio valandėlių metu vaikai mokėsi įveikti kasdieninius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą.

Vaikai buvo skatinami kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti, mokėsi  susirasti draugų, kreiptis pagalbos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Zipio valandėlių metu daug kalbėjosi, diskutavo, vaidino įvairias situacijas, aptarė siužetinius paveikslėlius, žaidė. Tikime, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų ir žinių, vaikai lengviau susitvarkys  su kebliomis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje.
Galima drąsiai teigti, kad vaikai labai pasikeitė- padidėjo vaikų gebėjimas įveikti kasdienius sunkumus, jie pradėjo taikyti daugiau ir įvairesnių programoje išmoktų būdų: pasakyti tiesą, atsiprašyti, pasikalbėti su mama, tėčiu, mokytoja, draugais, pasakyti „Stop“, kai kyla konfliktas.
Gegužės 13 d. grupėje vyko ceremonija, kurios metu programoje dalyvavusieji   vaikai pasipuošė  pačių išdabintomis  karūnomis, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta iškilmingai įteikė  ,,Zipio draugų” diplomus.