home sitemap wheelchair

2023 m. kovo 14 d. visa lopšelio -darželio “Pagrandukas” bendruomenė skambiais posmais, dainomis, šokiais sveikino Lietuvą su Kovo 11-ąją. “Pelėdžiukų” gr. ugdytiniai vaidino “Legenda apie Vilniaus įkūrimą”. Džiugu, kai į ilgalaikį projektą “Deklamuoju tau, Lietuva” (jis vykdomas jau 9 metus) įsitraukia šeimos. Visi susirinkę patyrė bendrystės jausmą, neišdildomų įspūdžių.
Tėvynė- tai gimtieji namai, tai šalis, kurioje esame gimę ir užaugę, ji mums vienintelė ir nepamirštama, nes joje -mūsų vertybės…