home sitemap wheelchair

Š .m. gegužės 20 d. mažuosius darželio skaitytojus aplankė  poetas Kęstutis Ivinskis su savo  nuolatine kelionių palydove varlyte (lėle varlyte) ir gausybe knygų su   eiliuotomis  pasakaitėmis,  eilėraščiais.  Vaikai noriai klausėsi poeto pasakojimų apie tai, kaip jis kuria eiles, iš kur jis semiasi  kūrybinio įkvėpimo.    Kartu su poetu  Kęstučiu vaikai patys bandė sukurti ketureilius. Poetas  vaikams skaitė eiliuotą pasaką „Varlė šokėja“, deklamavo eilėraščius apie bites, drugelius, boružėles, pelėdžiukus. Vaikai su didžiuliu smalsumu klausėsi poetu ir prašė padeklamuoti dar ir dar įvairių eilių. Laikas tikrai neprailgo. Prisiminimui apie susitikimą poetas padovanojo knygelių skaitymui, spalvinimui ir kompaktines plokšteles su savo ir kitų autorių kurtomis pasakėlėmis „Tipu tapu pasakėlės“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė