home sitemap wheelchair

Š. m. sausio 6-tą dieną ,,Pagranduko‘‘ darželį aplankė Trys Karaliai.

Mažieji ugdytiniai išgirdo kūdikėlio, gimusio Betliejuje,  istoriją, kurią papasakojo Žvaigždė  Vakarė. Vaikai stebėjo teatralizuotą Trijų Karalių eiseną ir išgirdo pasakojimą apie šios šventės prasmę. Karaliai papasakojo, iš kur jie atkeliavo, ir apdovanojo  smilkalais, auksu, mira visus susirinkusius linkėdami šventumo, gėrio, turtų, sveikatos , džiaugsmo ir meilės Kartu su vaikais Karaliai džiaugėsi ,,Pagranduko‘‘ eglutėmis.

Žvaigždė Vakarė paaiškino, kad šventės jau  baigiasi ir laikas nupuošti eglutes  darželyje ir namuose, o virš durų reikia parašyti Karalių vardų pirmąsias raides, kurios saugos  namus   nuo blogio.

Visi džiaugėsi, kad nuo šios šventės diena pradės ilgėti per gaidžio žingsnį; kasdieną diena ilgės, bus daugiau šviesos.

Mokytojos Jolita ir Rasa