home sitemap wheelchair

Gerb. bendruomene,

Lietuva Vasario 16-ąją švenčia gimtadienį. Darželio bendruomenė šią šventę pažymėjo kitaip: vaikų surengta  piešinių paroda languose, sniege nupiešta  trispalvė širdelė, papuošta gėlėmis, daug vėliavėlių ir skardus vaikų  balsų  aidas : L I E T U V A…. Tai vaikų dovana Lietuvai.

Kiekvienas iš mūsų  širdyje nešioja Tėvynę. Ji – tai miškai, laukai, miestai, tradicijos ir žmonės, auginantys vaikus , kuriantys  šalies gerovę, tikintys Lietuva.

Kurkime darželį, miestą, šalį tokią, kur visiems gyventi būtų gera. Kurkime geresnį  ir gražesnį darželį, kuriame norėtų ugdytis kiekvienas Naujamiesčio vaikas.

Pasveikinkime Lietuvą ir mes: gerais  darbais, gražiais žodžiais, atsakingais poelgiais…

Pagarbiai

Direktorė Vida Kisielienė