home sitemap wheelchair

2023 m. lapkričio 9 d. lopšelio – darželio “Pagrandukas” bendruomenė gausiai rinkosi švęsti Žibintų šventės. Ugdytinių rankose švietė namuose drauge su šeima pagaminti žibintai. Akį traukė jų originalumas, individualumas, savitumas…
Žibintas – gėrio ir vilties simbolis. Į šventę atkeliavęs Žibintininkas pasekė pasaką “Saulė ir mėnulis”, linkėjo visiems uždegti mažytę ugnelę širdyje, tapti artimesniais, užjaučiančiais, draugiškais. Vaikai skambiomis dainomis, šokiais sveikino visus susirinkusius. O kokia šventė be dovanų… Žibintininkas pakvietė šeimas keliauti po įstaigos teritoriją ir ieškoti lobio. Šis vakaras ilgai išliks prisiminimuose, kai švietė gėrio, šilumos, bendrumo, draugiškumo šviesos…
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kruopienė