home sitemap wheelchair

Mūsų įstaiga dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame aplinkosauginio švietimo projekte „Mokausi  iš gamtos“.  Iš projekto lėšų jau pagaminti ir puošia darželio aplinką edukaciniai tentai įvairia tematika: „Paukščiai“, „Naminiai ir laukiniai gyvūnai“, „Medžiai“, ‚Gėlės“, „Raidės“, „Skaičiai“, „Vabzdžiai“ , „Lietuvos žemėlapis“.

Kviečiame visus darželio bendruomenės narius apsilankyti  darželio lauko aplinkoje  ir pasigrožėti.