home sitemap wheelchair

I. Rugsėjo mėn. mūsų įstaigoje pradedama diegti sistema „Mano dienynas“, kuria galės naudotis mokytojai ir tėvai.

Mums aktualu:

 • Mokytojų dienynas
 • Ugdymo planai
 • Ataskaitos
 • Vidinė komunikacija
 • Komunikacija su tėvais
 • Vaikų pažanga ir vertinimas

Iš sistemos administratoriaus tėvai gaus nurodymus, kaip prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“.

Atidžiai sekite informaciją ir laukite  žinių!!!

 

II. INICIATYVA „PASAKŲ IŠŠŪKIS 2020“

 Iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020″  mūsų lopšelyje-darželyje startuoja jau  2020 rugsėjo 21 d.  „Pelėdžiukų“ grupėje.

Iniciatyvos tikslas ir koncepcija –  populiarinti pasaką, kaip ugdymo priemonę, siekiant vaikus sudominti pasakomis bei įtraukti į pasakų skaitymo procesą tėvų bendruomenę.

Įsigyta  iniciatyvos  „Pasakų iššūkis 2020″ knyga „Mėlynasis karoliukas” (įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė bei metodinės darbo su pasakomis gairės).

Knyga su trisdešimt dvejomis pasakomis ir  daugybe klausimų, idėjų, pasiūlymų ir kitų veiklų.

Iššūkio dalyviai:

Direktorė Vida Kisielienė, pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė,
„Pelėdžiukų“ grupės mokytojai: Danutė Zubrickienė, Raminta Matijošiūtė, grupės  tėvai, globėjai .

Linkime sėkmės ,,Pelėdžiukams‘‘  atskleidžiant  Mėlynojo karoliuko paslaptis!

 

III. NARATYVINIS ŽAIDIMAS IR MOKYMASIS (NEPL)

Džiugi žinia…Laimėtas projektas ,,Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms‘‘(1000 eur.).Įsigyta filmavimo kamera, minkštas baldų komplektas, baldelių komplektas ,,Gydytojui‘‘, teatro užsklanda ,minkšti žaislai-pasakų veikėjai.

Mūsų  ugdymo įstaigoje š. m. birželio–gruodžio mėn. vyksta Vilniaus savivaldybės finansuojamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

Naratyvinis žaidimas – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis labai svarbius gebėjimus: kūrybiškumą, motyvaciją, valią ir savireguliaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą. Pastebėta, kad kartą per savaitę pedagogams su vaikais patiriant Naratyvinio žaidimo nuotykį, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai sėkmingiau sprendžia konfliktus, ugdosi socialinius gebėjimus, kurie svarbūs šiandienos  pasaulyje.

Šiame projekte dalyvauja „Boružėlių“ grupės ugdytiniai – mokytojos Rasa Okulevičienė ir Evelina Pozniakaitė ir „Šypsenėlių‘ grupės ugdytiniai – mokytojos Daiva Gaidelienė ir Justina Bušniauskaitė.

Sėkmės  pasineriant į fantazijų ir vaizduotės pasaulį!

 

IV. TARPTAUTINĖ PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI“

 Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5-7 metų vaikams.

Jos tikslas –  padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę, motyvavimo ir paramos  jiems kompetencijas.

Programoje dalyvauja „Saulyčių“ ir „Bitučių“ grupės ugdytiniai.

Džiaugiamės naujaisiais  Zipio draugais!!!

 

V. 2020-2021 m. m. mūsų lopšelyje-darželyje planuojami šie būreliai:

 1. Anglų kalba 4-6 metų vaikams
 2. Robotika 4-6 metų vaikams
 3. Dailė 3-6 metų vaikams
 4. Baletas 3-6 metų vaikams
 5. Karate 4-6 metų vaikams
 6. Kūryba 3-6 metų vaikams

Informaciją perduos  grupių mokytojai bei bus paskelbta svetainėje, skelbimų lentoje.

Vadovybė