home sitemap wheelchair

Gerbiama  Direktore,

linkime, kad Jums niekuomet nepristigtų entuziazmo, atkaklumo ir įkvėpimo kuriant mūsų lopšelio-darželio ateitį.

Prasmingų darbų, kūrybinių idėjų gausos, ištvermės ir sveikatos!

 

Su pagarba

                               Lopšelio-darželio bendruomenė